Göteborgs universitet
Bild
ÄKTA Utrustning på MPE
Foto: Charbel Sader
Länkstig

Tjänster och utrustning vid MPE

MPE utför forskningsservice inom produktion av rekombinanta proteiner och cellodling. Vi hjälper också till att köra Western blots och flera andra proteinanalyser.

Våra tjänster

Produktion av rekombinanta proteiner

Vi producerar rekombinanta proteiner i mammalieceller, som ger möjligheten att producera komplexa proteiner med post-translationella modifieringar såsom glykosylering och disulfidbindningar, och även proteiner som består av flera subenheter. Mammalieceller är också bra för större, sekretoriska proteiner, som kan vara svåra att uttrycka i lägre organismer.

Produktion av rekombinanta proteiner i mammalieceller innefattar flera steg (expressionsvektor, produktion och rening av proteinet) som vi kan utföra vid MPE. Vi kan också ge råd om de olika stegen. Om du är intresserad av att få ett protein uttryckt hos oss, vänligen kontakta oss för en diskussion om ett lämpligt upplägg för ert protein.

Mikroskop i cell-labb
Mikroskop i cell-labb

Cellodling

MPE har utrustning för att odla de flesta cellinjer i stor och liten skala, vare sig det gäller celler som växer adherent eller i suspension. Om du är intresserad av att odla någon cellinje vid MPE, vänligen kontakta oss. Vår personal utför cellodlingar för forskare som vill ha celler från t ex cellinjer i olika mängd.

Bild
Proteinanalys med SDS-PAGE och Western blot
Proteinanalys med SDS-PAGE och Western blot.
Foto: Charbel Sader

Proteinanalyser

Vi utför SDS-PAGE och Western blot för analys av producerade proteiner. Vi kan även analysera förekomsten av glykosylering på proteinet.  Analytisk gelfiltrering kan användas för att bekräfta proteinets storlek och form. 

Proteinrening

Vi använder Tangential Flow Filtration (TFF) för koncentrering och buffertbyte av producerade proteiner i volymer upp till 15 liter.

Upprening av proteinet kan utföras med olika kromatografiska metoder såsom metallaffinitetskromatografi (IMAC), anjonrening eller gelfiltrering (SEC).

Test för mykoplasma

Test av cellinjer för mykoplasma-infektion. Detta är ett krav då cellinjer tas in till MPE, men vi kan även erbjuda detta för andra celler.

Vår utrustning

Nedan ser du en lista över den utrustning vi har på MPE. Välkommen att höra av dig om du har några frågor.

Stort cellodlingslaboratorium med flera LAF bänkar

Stort cellodlingslaboratorium med flera LAF bänkar

Inkubatorer för adherent cellodling i T-flaskor

Inkubatorer för adherent cellodling i T-flaskor

Skakinkubator

Flera skakinkubatorer

För odling och transfektion av suspensionsceller i E-kolvar upp till 1L och i olika temperaturer

magnetomrörare för cellodling i spinnerflaskor

Magnetomrörare för cellodling i spinnerflaskor

Dator vid bioreaktorer

Två bioreaktorer för storskalig suspensionsodling (batch eller perfusion)

Cellräkningsutrustning bl. a CytoSmart

Cellräkningsutrustning bl.a. CytoSmart

Tangential flow filtration (TFF)

Tangential flow filtration (TFF)

Utrustning för koncentrering av produkt

Elektroforesutrustning för produktanalys

Elektroforesutrustning för produktanalys

 med flera olika separationskolonner för proteinrening och analys

ÄKTA pure

En ÄKTA pure med flera olika separationskolonner för proteinrening och analys

Låg-temperaturfrys (-152ºC) för långtidsförvaring av celler

Låg-temperaturfrys (-152ºC)

Låg-temperaturfrys (-152ºC) för långtidsförvaring av celler

DNA concentration measurement

Spektrofotometer

Instrument för mätning av protein- och DNA-koncentration

Bakterielaboratorium

Bakterielaboratorium

Bakterielaboratorium för preparation av DNA (till transient transfektion)