Göteborgs universitet
Bild
Forskningsinfrastruktur
Infrastruktur hos OligoNova Hub
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Infrastruktur hos Core Facilities

Enheterna vid Core Facilities är utrustade med avancerade instrument och specialiserade experter med hög kompetens. Läs vidare om de olika infrastrukturerna och deras kontaktpersoner.