Göteborgs universitet
Bild
Botan herbariet
Foto: Anna-Lena Lundqvist

Systematik

Systematik handlar bland annat om släktskap mellan olika arter och varför en viss art återfinns på en viss plats.

Inom institutionen pågår systematiska studier av fåglar, maskar, svampar, ormar, blomväxter, insekter och flera andra grupper. I många fall är frågeställningarna likartade oavsett organismgrupper, och forskarna har ett tätt samarbete.

Övergripande forskningsprojekt

Under respektive rubrik ser du vilka som jobbar inom området med länkar till kontaktuppgifter samt eventuella projekt- eller gruppsidor.

Bengt Oxelman (professor)
Roger Eriksson (forskare)
Christine Bacon (lektor)
Alexandre Antonelli (professor, forskningschef Kew Gardens, England)
Mari Källersjö (adjungerad professor, Göteborgs botaniska trädgård)

Urban Olsson (professor) - framförallt fåglar
Christer Erséus (seniorforskare) - framförallt maskar
Sören Faurby (lektor)

Ellen Larsson (museiintendent)
Henrik Nilsson (lektor)

Allison Perrigo (föreståndare GGBC)
Christine Bacon (lektor)
Sören Faurby (lektor)
Alexandre Antonelli (professor, forskningschef Kew Gardens, England)

Läs mer om vår forskning

Det mesta av forskningen inom ämnet systematik hamnar under huvudområdet Systematik och biodiversitet.