Göteborgs universitet
Länkstig

Tidigare examensarbeten från BioEnv

Här finns listor över godkända examensarbeten från institutionen

Uppsatserna är sorterade utifrån de olika examenskurserna inom respektive utbildning (biologi, miljövetenskap eller ämneslärarutbildningen), på både grund (kandidat) och avancerad (master) nivå. Under respektive kurs är de i sin tur sorterade efter examinationsår (vanligtvis från 2019 och framåt).

Om studenten har gett sitt tillstånd till att arbetet publiceras  i GUPEA (universitetets gemensamma system för e-publicering) kan du få tillgång till hela uppsatsen genom att klicka på titeln.

Biologiprogrammen

Miljövetenskapsprogrammen

De flesta arbetena har handletts av lärare vid Institutionen för biologi och miljövetenskap, medan en del har handletts av lärare på andra institutioner och avdelningar vid Göteborgs universitet, Chalmers eller Borås högskola. Många av arbetena har utförts på företag och myndigheter, och studenterna har då haft handledare även där. Sådana externa handledare anges inte på uppsatsen utan enbart den ordinarie handledaren.

Lärarprogrammen