Göteborgs universitet
Bild
Länkstig

Växtekologi, -fysiologi & miljövetenskap

Forskningsgruppen "PEPES" studerar hur alger och växter svarar på klimatförändringar, föroreningar och markanvändning/-skötsel, på skalor från gener till ekosystem och i klimatzoner från arktisk till tropikerna. De utforskar även hur miljöeffekter på växter och alger påverkar klimatet, produktionen av mat, virke och biobränsle, biodiversitet och människors exponering för pollen och föroreningar. Enheten har expertis inom genmodifiering, fotosyntes, manipulativa fältexperiment, processbaserad modellering och nationell polleninventering.

Växtcell- och molekylärbiologi

Här behandlar vi grundläggande frågor inom tillväxt, hur växter reagerar på klimatförändringar och andra stressfaktorer i miljön samt produktion av sekundära metaboliter.

Fokusområden inkluderar funktionell genomik hos kiselalger, regleringsmekanismer i fotosyntetiska membran hos växter och alger, och anpassningar till abiotisk stress hos växtgrödor som vete.

Växtekologi och miljövetenskap

Vi studerar hur klimatförändringar, luftföroreningar samt mänsklig markanvändning och hantering påverkar växter och landbaserade ekosystem, allt från arktisk tundra till boreal och tropisk skog. Vi undersöker också konsekvenserna av de gensvar som vegetationen ger för reglering av klimat, biogeokemiska cykler och människors exponering för pollen och luftföroreningar.

I en värld av snabb miljöförändring försöker vi ta upp brinnande frågor för vilka forskning behövs, för att förstå framtida miljörisker och för att utforma effektiva mildringsstrategier:

  • Hur påverkar klimatförändringar och luftföroreningar ekosystemprocesser som biomassaproduktion, näringscykling och vattenekonomi?
  • På vilka sätt märker vi av klimatpåverkan genom markanvändning och förvaltning?
  • Hur kommer den globala uppvärmningen att förändra sammansättningen och mångfalden i arktiska och alpina ekosystem?
  • Vad blir framtiden för tropiska bergskogar i ett varmare och torrare klimat?
  • Hur påverkar vegetation stadsmiljön inklusive luftföroreningar och lokalt klimat?
  • Kommer klimatförändringar att påverka exponeringen för allergiframkallande pollen och interagera med luftföroreningar vilket förvärrar människors hälsoproblem?

Vi bedriver fältarbete i olika delar av världen, inklusive den arktiska tundran samt ekosystem i boreala, tempererade och tropiska biomer. Experimentella metoder inkluderar kontrollerade och realistiska, ekologiska fältförsök med manipulation av luftföroreningar, koldioxid, temperaturförändringar och näringsämnen. Vi utforskar också anläggningens anpassning längs naturliga miljögradienter. Dessutom använder vi processorienterade modeller för att bedöma och förutsäga de långsiktiga och storskaliga konsekvenserna av antropogena effekter på markekosystem. Sist men inte minst gör vi datasynteser och metaanalyser.

Forskningsledare

Mats Andersson
Henrik Aronsson
Anne Bjorkman
Mats Björkman
Adrian Clarke
Åslög Dahl
Nestor González Roldán
Annemieke Gärdenäs
Eduardo Infantes 
Håkan Pleijel
Lina Rasmusson
Cornelia Spetea Wiklund
Lasse Tarvainen
Ana Tronholm
Johan Uddling
Göran Wallin
Angela Wulff