Göteborgs universitet
Länkstig

Tillämpad informationsteknologi med inriktning mot utbildningsvetenskap

Tillämpad informationsteknologi med inriktning mot utbildningsvetenskap är ett ämne i gränslandet mellan olika vetenskapsområden. Det karaktäriseras av en tvär- och mångvetenskaplighet, där teknik och naturvetenskap, humaniora och samhällsvetenskap möts. Ämnet är inriktat på design, organisering och användning av IT på såväl individuell, organisatorisk som samhällelig nivå.