Göteborgs universitet
Länkstig

Du som vill bli doktorand vid IT-fakulteten

Utbildning på forskarnivå är för dig som vill vidareutveckla de kunskaper du fått med dig från grundnivå och avancerad nivå och tillägna dig metoder för att kritiskt bearbeta problemställningar inom ett forskningsområde.