Göteborgs universitet
Bild
Vägskäl

Forskning inom informatik

Vi bedriver utmaningsdriven- och tillämpad forskning kring samhällets digitalisering.

Vi är Sveriges starkaste informatikmiljö, med ett tydligt fokus på akademisk excellens och samhällsnytta. Här finns ledande forskning inom bland annat:

  • "Twin transition"
  • Digital innovation
  • Plattformar, strategi och organisering
  • Digital förvaltning
  • Digital aktivism och sociala rörelser
  • Artificiella Intelligens (AI)
  • Blockchain
  • Övervakning och integritet

Forskningsfokus

Forskningen sker i en multi-disciplinär och högkvalitativ forskningsmiljö med inriktning på användningen av digital teknik på individ-, organisations- och samhällsnivå.

Vi har en lång tradition av praktiknära arbete som bygger på starka samarbeten med industri och offentlig sektor. Forskningen är organiserad inom ramen för initiativet samhällets digitalisering med tydlig koppling till Göteborgs universitets strategiska inriktningar. Forskningen sker också i samarbete med Swedish Center for Digital Innovation, SCDI. (www.scdi.se)