Bild
smartphone fotograrerar skog
Länkstig

Digital transformation i svensk skogsindustri

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektets storlek
3,635,000 SEK
Projektägare
Institutionen för tillämpad IT

Samarbetspartners
Sydved AB
Finansiär
Stiftelsen Seydlitz MP bolagen

Kort beskrivning

Digitaliseringen har riktat strålkastarljuset mot så kallade ”matchmakers”, det vill säga företag som verkar som mellanhänder inom en marknad. Relationerna med andra aktörer är då den största källan till värdeskapande, vilket gör att de ser sin omgivning som ett ekosystem. Det här projektet studerar den organisatoriska logiken för matchmakers, och hur den tar sig nya uttryck under digitalisering. Mer specifikt syftar projektet till att analysera organisatoriska motsättningar som uppkommer vid digital transformation och utveckla praktiskt förankrade strategier för att hantera sådana motsättningar.


Deltagare

Fredrik Svahn, Göteborgs universitet
Frida Magnusdotter Ivarsson, Göteborgs universitet