Göteborgs universitet
Bild
Artificial Intelligence

Vår forskning

Forskningen vid institutionen är fokuserad på samhällets digitalisering. Vi undersöker och förklarar hur övervakning i det digitala samhället, digital innovation, blockchain, IT och skolan, sociala medier, e-Hälsa, kognitionsvetenskap, kommunikation, Internet of Things, digital förvaltning och Artificiell Intelligens påverkar oss som individer, som grupper, hur det påverkar företag, organisationer, det offentliga och skolväsendet.

Forskningen sker ofta i samarbete med företag eller offentliga organisationer och har hög relevans för näringsliv, offentlig förvaltning och samhället i stort. Institutionens olika forskargrupper har ett brett samarbete med övriga delar av Göteborgs universitet liksom med andra universitet och högskolor, nationellt och internationellt. Arbetet är till stor del tvärvetenskapligt och rymmer flera discipliner. Arbetet sker på- och mellan de olika avdelningarna samt i de enheter som är knutna till institutionen.

Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet