Göteborgs universitet
Bild
Artificial Intelligence

Vår forskning

Forskningen vid institutionen är fokuserad på samhällets digitalisering. Vi undersöker och förklarar hur övervakning i det digitala samhället, digital innovation, "Twin transition", blockchain, IT och skolan, sociala medier, e-Hälsa, kognitionsvetenskap, kommunikation, Internet of Things, digital förvaltning och Artificiell Intelligens påverkar oss som individer, som grupper, hur det påverkar företag, organisationer, det offentliga och skolväsendet.