Göteborgs universitet

Samarbeta med oss

På Institutionen för tillämpad informationsteknologi bedrivs forskning och utbildning med nära anknytning till näringsliv, industri och offentlig verksamhet. Vi kan erbjuda uppdragsutbildning, uppdragsforskning, verksamhetsutveckling, utredningar och en mängd andra typer av samarbeten.

Vill du samverka med oss? Kontakta oss, så tar vi tillsammans fram ett upplägg för samarbetet, med avstamp i de idéer, behov och önskemål som ni har identifierat i er verksamhet.