Bild
Länkstig

Digitalt ledarskap masterprogram

Program
N2DGL
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-6A87B
Programinnehåll
Ansökan stängd

Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-1A87B
Programinnehåll

Kort om programmet

Masterprogrammet i digitalt ledarskap ger dig en djup förståelse för hur digitalisering förvandlar industri och samhälle. Du får utveckla verktyg du behöver för att ta en ledande roll i att forma denna förvandling på ett ansvarsfullt, hållbart sätt. Du lär dig tekniker för att analysera konsekvenser av digitalisering och hantera och leda förändringar i komplexa miljöer. Programmet fokuserar på strategier för att både utnyttja digitaliseringen och hantera potentiellt negativa effekter.

Om utbildningen

Digitalisering erbjuder nästan obegränsade möjligheter för företag, myndigheter och medborgare. Men digitalisering är en kraft utan samvete som påverkar befintliga marknader, organisationer och tekniker och orsakar nya samhällsutmaningar.

Ett digitalt ledarskap kräver därmed förmågan att navigera bland konkurrerande problem, men också att aktivt skapa nya digitala innovationsprocesser. För att bevara värdefulla erfarenheter måste vi lära oss att navigera i ett nytt landskap där ett digitaliseringsbehov existerar tillsammans med beprövade metoder. Vårt internationella masterprogram i digitalt ledarskap har anpassat sig till detta föränderliga landskap genom att ge dig möjligheter inom en rad olika områden.

Ett balanserat svar på digitalisering
Med utgångspunkt i dagens tekniska förändring fokuserar vårt program främst på ledning och ledarskap och kopplar klassiska teorier till samtida forskning och aktuell praktik. Det övergripande syftet med programmet är att ge dig en djup förståelse för hur digitalisering förvandlar samhället och att utveckla dina förmågor för att ta en ledande roll i att omfamna och forma denna transformation. Vi erbjuder en bred teoretisk grund för att förstå samtida fenomen, samt metoder och tekniker för att analysera konsekvenserna av digitaliseringen. Balansen mellan teori och praktik stödjer dig när du utvecklar dina praktiska färdigheter för att hantera förändringar i komplexa miljöer.

En samarbets- och praktikinriktad utbildning
I vårt program arbetar vi nära branschpartners, vilket säkerställer att vi kombinerar akademisk skärpa med praktisk relevans, inte minst i projektarbeten och i möjliga uppsatssamarbeten. Du kommer att utveckla dina egna frågor och utforska dem medan du lär dig genom projektarbete, föreläsningar, seminarier, fallstudier och individuell handledning. Några av dina kurskamrater kommer redan att ha yrkeserfarenheter med sig in i programmet, vilket ger en ömsesidigt gynnsam lärmiljö för att utforska lednings- och ledarskapsaspekter av digitalisering.

Programmets struktur och innehåll

Vi erbjuder ett heltidsprogram som är omsorgsfullt designat utifrån principerna om progression och kontinuitet. Det innebär att våra kurser i hög grad är integrerade och att varje kommande kurs bygger på innehållet från den föregående.

De två första terminerna ger en solid grund med åtta obligatoriska kurser:

 • Technology
 • Platforms
 • Infrastructure
 • Project Work I
 • Organizing
 • Governance
 • Strategy
 • Project Work II

Under termin tre erbjuds följande rekommenderade kurser för fortsatt specialisering:

 • Entrepreneurship
 • Leadership
 • Sustainability
 • Methods


Som ett alternativ till de rekommenderade kurserna kan du välja valbara kurser från Göteborgs universitet eller ett annat universitet.

Den sista terminen består av ett examensarbete.

Studentintervju

Student på masterprogrammet Digital Leadership

Institution och fakultet

Programmet ges av institutionen för tillämpad informationsteknologi vid IT-fakulteten.

Vem kan ansöka?

Är du etablerad inom IT och vill satsa på att utveckla dina färdigheter och reflektera över dina erfarenheter inom digitalisering? Eller har du erfarenhet utanför IT-världen och känner att digitalt ledarskap kan hjälpa dig att ta nästa steg för att leda i ett alltmer digitaliserat samhälle?

Om ditt svar är ja – sök till masterprogrammet i Digitalt Ledarskap!

Behörigheter och urval

Behörighet

Kandidatexamen 180 hp inklusive examensarbete (självständigt arbete) om minst 15 hp eller motsvarande. Engelska 6/Engelska B eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Studenter som genomför programmet belönas med en Master of Science med huvudämnet informatik.

Du kommer att vara förberedd på en karriär som sträcker sig långt utöver traditionella positioner inom konsult- och IT-branschen. Du kan dra nytta av detta allt mer digitaliserade landskap genom att skapa din egen roll eller position på en plats som intresserar dig, eller så kan du söka befintliga roller som exempelvis:

 • innovation manager
 • digital strategist
 • digital designer
 • chief information officer
 • chief digital officer
 • digital brand director
 • head of digital platforms
 • digital marketing manager
 • content acquisition manager
 • digital transformation officer
 • Digital product owner
 • Digital lead
 • Digital Business Analyst

Du kommer också att vara behörig för fortsatta studier på doktorandnivå.

Våra alumner har fått anställning på dessa företag, bland andra:

 • Accenture
 • AstraZeneca
 • Capgemini
 • Ericsson
 • KPMG
 • Northvolt
 • Polestar
 • Storytel
 • Volvo Group
 • Västra Götalandsregionen

Så är det att plugga

Undervisningen

Masterprogrammet har studenter från hela världen och undervisningen ges på engelska.

Programmet är utformat för intensiva studier, vilket innebär att du som student förväntas vara engagerad på heltid, alltså motsvarande en tjänst på 40 timmar i veckan. Studierna innefattar föreläsningar, seminarier och självständigt arbete.

Programmet består av korta, intensiva kurser och låter dig fokusera på en kurs i taget.

Lokaler

Masterprogrammet ges av institutionen för tillämpad IT som är placerad mitt i Sveriges ledande teknikcentrum, Lindholmen Science Park i centrala Göteborg.

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Under år två i masterprogrammet finns valbara kurser motsvarande 30 hp där du som student har möjlighet att ansöka om utbytesstudier i Europa eller andra delar av världen. Tidigare studenter från masterprogrammen har fått med sig värdefulla erfarenheter när de har pluggat hos våra partneruniversitet i exempelvis Paris, Japan och Singapore. Som utbytesstudent betalar du inga terminsavgifter och eftersom utlandsstudierna tillgodoräknas i din examen så adderas ingen studietid till din utbildning.

Läs mer om studier utomlands