Bild
illustration av stad
Foto: Gordon Johnson
Länkstig

FDF - Forskningskonsortiet Digital Förvaltning

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för tillämpad IT

Kort beskrivning

Offentlig sektor står inför stora utmaningar, och digitalisering har lyfts som en viktig metod för verksamhetsutveckling. Forskningskonsortiet arbetar med att kartlägga förutsättningarna för offentlig digitalisering, med syftet att stödja offentliga aktörer genom nya evidensbaserade metoder.

Deltagare

Johan Magnusson
Jwan Khisro
Livia Nordström
Tomas Lindroth
Dina Koutsikouri
Mikael Lindqvist
Juho Lindman