Göteborgs universitet

Institutionen för tillämpad informationsteknologi

Bild
student med laptop framför byggnaden "kuggen" på lindholmen
Länkstig

Vid Institutionen för tillämpad informationsteknologi bedriver vi kritisk och tvärdisciplinär forskning av högsta kvalitet i en internationell miljö med stor relevans för samhället. Vi ger populära utbildningar på kandidat-, magister- och masternivå med förankring i forskningen och samhällsutvecklingen som ger goda chanser till arbete.

Våra forskare finns mitt i debatten och bidrar till att förklara och problematisera IT- och samhällsrelaterade utmaningar knutna till samhällets digitalisering. Hos oss utvecklas individens kunskap och förmåga att analysera, förstå och hantera olika aspekter av IT såväl som av samspelet mellan människan och tekniken inom områden som exempelvis artificiell intelligens, digital övervakning, ”Twin transition”, blockchain, digital förvaltning, digital innovation, e-hälsa, Internet of Things, mobil kommunikation, robotar, sociala medier samt IT i skola och undervisning.

Möt våra doktorander

Några av doktoranderna vid Institutionen för tillämpad IT berättar om sin forskning.

Navigate to video: Christina Löfving: Det är en ynnest att få studera lärares arbete
Video (1:32)
Christina Löfving: Det är en ynnest att få studera lärares arbete
Navigate to video: Erik Winerö: Forskarstudier är som ett intellektuellt bootcamp
Video (1:28)
Erik Winerö: Forskarstudier är som ett intellektuellt bootcamp
Navigate to video: Leman Isik: Vill bidra till att svensk välfärd utvecklas
Video (1:23)
Leman Isik: Vill bidra till att svensk välfärd utvecklas