Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
lärare pratar med elever på vallhamraskolan
Förstelärare Anette Meyer diskuterar digitala verktyg med elever på Vallhamraskolan i Partille utanför Göteborg.

Lärande, kommunikation och IT

Forskningen inom lärande, kommunikation och IT kretsar kring frågor hur IT förändrar villkoren för– och skapar möjligheter till- lärande och kommunikation i olika sammanhang. Exempelvis skola, arbetsliv och fritid.

Avdelningens arbete är tvärvetenskapligt och involverar personer med bakgrund inom bland annat lingvistik, pedagogik, informatik, datavetenskap, tillämpad IT, och interaktionsdesign. Ett brett spektrum av forskningsobjekt används, likaså olika teoretiska perspektiv och metoder, samt att olika typer av designforskning och analytiska studier av empiriska förhållanden bedrivs.

Starka forskningsmiljöer

Forskarna är involverade i flera universitetsgemensamma, nationella och internationella forskningssamarbeten och nätverk, bland annat två av Göteborgs universitets satsningar på starka forskningsmiljöer: lärande och språkteknologi. Det finns också ett nära samarbete med forskningsmiljön LINA vid Högskolan Väst, men också med andra universitet.

Labbmiljö för pedagogik och design

Göteborg Knowledge Lab är centrum för avdelningens pedagogiska och designinriktade utvecklingsarbete. Detta sker delvis i samverkan med skolor i regionen (något som de eftersträvar att utöka), men i första hand med inriktning på utbildningsverksamheten vid universitetet.

Läs mer om avdelningens arbete med forskning och utbildning.