Göteborgs universitet
Bild
barn leker med smartphone
Foto: Alex Green

Lärande, kommunikation och IT

Forskningen inom lärande, kommunikation och IT kretsar kring frågor hur IT förändrar villkoren för– och skapar möjligheter till- lärande och kommunikation i olika sammanhang. Exempelvis skola, arbetsliv och fritid.

Avdelningens arbete är tvärvetenskapligt och involverar personer med bakgrund inom bland annat lingvistik, pedagogik, informatik, datavetenskap, tillämpad IT, och interaktionsdesign. Ett brett spektrum av forskningsobjekt används, likaså olika teoretiska perspektiv och metoder, samt att olika typer av designforskning och analytiska studier av empiriska förhållanden bedrivs.

Starka forskningsmiljöer

Forskarna är involverade i flera nationella och internationella forskningssamarbeten och nätverk, bland annat the International Society of the Learning Sciences (ISLS) och the European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI). Avdelningen är också en aktiv part i två av Göteborgs universitets strategiska satsningar på starka forskningsmiljöer: Göteborgsgruppen och LETStudio. Det finns även ett nära samarbete med forskningsmiljön LINA vid Högskolan Väst.

Bild
man med
Foto: Ivan Samkov

Forskningsfinansiärer

Vår forskning har under de senaste åren attraherat finansiering från näringsliv och andra organisationer, samt bland andra

  • Vetenskapsrådet
  • Norska Forskningsrådet
  • FORTE
  • Riksbankens Jubileumsfond
  • EU
  • Wallenbergstiftelserna
  • Familjen Kamprads Stiftelse
  • Vinnova
  • Trafikverket
  • Stiftelsen Sveriges Sjömanshus

Forskarutbildning

Avdelningen utgör navet för den del av forskarutbildningen inom tillämpad IT som inriktar sig mot utbildningsvetenskap, men också för Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforsknings (CUL) tema: ”Utbildning, undervisning och lärande med inriktning mot Informationsteknologi”. Avdelningen är även del av de nationella forskarskolorna GRADE och UPGRADE.

Labbmiljö för pedagogik och design

Göteborg Knowledge Lab är centrum för avdelningens pedagogiska och designinriktade utvecklingsarbete. Detta sker delvis i samverkan med skolor i regionen, men i första hand med inriktning på utbildningsverksamheten vid universitetet. Labbmiljön är även en infrastruktur för avdelningens forskning.

Läs mer om avdelningens arbete med forskning och utbildning.