Länkstig

Digital Scaling - Exploring Social Impact in Contemporary Collective Action

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektets storlek
4.8 MSEK
Projekttid
2019 - 2023
Projektägare
Institutionen för tillämpad IT

Finansiär
Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse

Kort beskrivning

I detta forskningsprojekt undersöks sociala rörelser och gemensamt handlande på digitala plattformar. Läs mer på den engelska webbsidan.


Deltagare

Maryam Rochan, Göteborgs universitet
Sirkka Jarvenpaa, University of Texas at Austin
, USA
Anne-Laure Fayard, NYU Tandon School of Engineering, USA