Göteborgs universitet
Bild
hus patricia
Institutionens forskare sitter på våning 3 och 4 i hus Patricia, Forskningsgången 6, Lindholmen.
Foto: Peter Larsson

Avdelningar

Institutionen har sammanlagt fem avdelningar. Fyra av dessa avdelningar arbetar med forskning och utbildning och en avdelning med verksamhetsstöd.

Informatik

Sveriges starkaste informatikmiljö, med ett tydligt fokus på akademisk excellens och samhällsnytta kring samhällets digitalisering. Läs mer.

Kognition och kommunikation

Arbetet rör bland annat kommunikation, Artificiell Intelligens (AI), beslutsstöd, maskininlärning och deep learning. Läs mer.

Lärande, kommunikation och IT

Arbetet kretsar kring frågor om hur IT förändrar villkoren för– och skapar möjligheter till– lärande och kommunikation i olika sammanhang, exempelvis skola, arbetsliv och fritid. Läs mer.

Människa-datorinteraktion

Arbetet inbegriper ett brett spektrum av forskningsobjekt, perspektiv och metoder där olika typer av designforskning och analytiska studier av empiriska förhållanden genomförs. Läs mer.

Verksamhetsstöd

Gruppen består av ett tiotal personer som arbetar med stöd till övriga institutionen kring administration, utbildningshandläggning, ekonomi, HR och kommunikation. Läs mer.