Göteborgs universitet
Bild
doktorand framför skisser på whiteboard
Foto: Christina Morillo
Länkstig

Forskarskola om offentlig sektors digitala omställning

För att bidra till kompetensförsörjning och samhällets digitala omställning startar Göteborgs universitet en ny forskarskola och antar tio doktorander i under 2022. Som doktorand får du möjlighet att kombinera studier på forskarnivå med arbete hos din arbetsgivare.

Samverkan sker genom ett nära samarbete mellan den verksamhet som doktoranden arbetar i och Göteborgs universitet. En doktorand utvecklar nya kompetenser genom hela sin utbildningstid och kan som både doktorand och anställd vid en extern organisation föra tillbaka ny kunskap och erfarenheter till den egna verksamheten på flera olika sätt.