Göteborgs universitet
Bild
persona antecknar i block
Om du antas som doktorand kommer du att tillhöra någon av institutionens forskargrupper vilket gör att du introduceras i det nationella och internationella forskarsamhället.

Vår forskarutbildning

Utbildningen är inriktad mot samhällets digitalisering. Den är mångfacetterad och omfattar olika aspekter av användning av informationsteknologi, i olika sammanhang på såväl individuell, organisatorisk som samhällelig nivå.

Om du antas som doktorand förväntas du bidra till utveckling av teorier och begrepp för att beskriva, förstå och utveckla användning av informationsteknologi, samt till design av innovativa applikationer inom olika områden.

Du kommer att tillhöra någon av institutionens forskargrupper vilket gör att du introduceras i det nationella och internationella forskarsamhället. Tvärdisciplinära samarbeten med forskare inom andra discipliner, samt kontakter med företag och organisationer, ger goda förutsättningar för en fortsatt karriär såväl inom som utanför akademin.

Du övas tidigt i aktivt forskningsarbete och vetenskaplig publicering, och du uppmuntras att delta i olika nationella eller internationella konferenser och forskningssamarbeten.