Navigate to video:
Video (0:55)
Bild
Länkstig

Systemvetenskap: samhällets digitalisering, kandidatprogram

Program
N1SYD
Grundnivå
3 år
180 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1G87B
Ansökan stängd

Kort om programmet

Programmet förbereder dig för att designa, organisera och leda en hållbar digitalisering av samhället. Som systemvetare vid Göteborgs universitet får du en grundläggande och bred förståelse för utveckling och införande av informationssystem med fokus på verksamhetsutveckling. Du utvecklar förmågan att analysera och påverka hur digital teknik, organisation och ekonomi samspelar. Nära samarbeten med lokalt näringsliv, internationell industri och offentlig sektor ger många olika karriärvägar och gör dig till en brygga mellan olika yrkesgrupper.

Om utbildningen

Kandidatprogrammet i systemvetenskap är en samhällsvetenskaplig utbildning med fokus på digitaliseringens omvandlande kraft i samhället. Är du intresserad av hur människor och organisationer kan dra nytta av denna kraft för ett hållbart samhälle? Då skall du läsa systemvetenskap som ges av institutionen för tillämpad informationsteknologi.

Design av digitala system och tjänster som bidrar till digital hållbarhet

Som systemvetare spelar du en avgörande roll som en bro mellan människor, organisationer och teknologi. Du har en djup förståelse för hur digitala lösningar kan användas för att utveckla verksamheter och driva innovation som bidrar till en hållbar digital utveckling.

Leda digital omställning på en global arena

Ditt arbete innebär inte bara att analysera, modellera och designa system, utan också att leda och omforma organisationer genom kraften hos innovativ digital teknologi, med målet att organisationerna ska fortsätta att vara konkurrenskraftiga på en global arena. Programmet är utformat för att du som student ska kunna utforska den inverkan digital teknik har på olika branscher och sektorer. Utbildningen ger dig dessutom en bra bas inom programmering.

Samarbeten med industri och offentlig sektor på högsta nivå

Projektarbeten inom programmet sker ofta i samarbete med externa aktörer, inom näringsliv och offentlig sektor. Under programmets andra år undersöker vi konsekvenserna av artificiell intelligens och vi fördjupar oss sedan alltmer i hur organisationer och deras teknikanvändning och styrning bör omformas för att maximera värde för kunder och samhället i stort. Under termin fem får du möjlighet att specialisera dig inom ämnen som ger dig en unik expertis. Programmet har en nära anknytning till arbetsmarknaden där behovet och efterfrågan på de kompetenser som systemvetare besitter är stora.

Unik expertis som efterfrågas av samhället

Vår utbildning är unik tack vare vår internationellt erkända forskning inom digital innovation. Här ges du möjlighet att utvecklas till en eftertraktad konsult, projektledare, affärs-/verksamhetsutvecklare eller förändringsledare som samhället söker efter.Vår utbildning utmärker sig genom att fokusera på att skapa framtida ledare inom digital transformation. 

Träffa företagen

Varje år arrangeras Gösta, IT-studenternas egen arbetsmarknadsdag, där studenter och företag nätverkar och knyter band inför framtiden. Läs mer om Gösta här: gösta.se

Kurser inom programmet

Obligatoriska kurser
Följande kurser om sammanlagt 150 hp ingår i huvudområdet informatik

 • Samhällets digitalisering, 15 hp
 • Introduktion till programmering, 7,5 hp
 • Människa-datorinteraktion, 7,5 hp
 • Tillämpad programmering, 15 hp
 • Utmaningsdriven utveckling: En introduktion, 15 hp
 • Organisationer, 15 hp
 • Strategi, arkitektur och styrning, 15 hp
 • Artificiell intelligens: Maskininlärning och dataanalys, 7,5 hp
 • Business Analytics, 7,5 hp
 • Data-driven verksamhetsutveckling, 15 hp
 • Forskningsmetod, 15 hp
 • Kandidatuppsats i informatik, 15 hp 

Valfria kurser
Utöver ovanstående obligatoriska kurser ingår valfria kurser i en omfattning av 30 hp. Inom programmet erbjuds specialiseringskurser inom huvudområdet informatik.

 • Programmering av mobila appar i Flutter, 15 hp
 • Offentlig sektors digitalisering, 15 hp
 • Digital teknik, disruption och organisering, 15 hp
 • Design and AI, 15 hp

Studentintervju med Emma Carlsson

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Efter studierna

Kandidatprogrammet förbereder dig för både jobb och vidare studier. Arbetsmarknadens nuvarande läge med en stor efterfrågan på tidigare studenter inom samhällets digitalisering gör det inte självklart att studera vidare.

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen sker i hus Patricia på Campus Lindholmen och du som student förväntas närvara fysiskt på föreläsningar och seminarier.

Arbete i grupp

Utöver den lärarledda undervisningen kommer du i stor utsträckning att delta i gruppsamarbeten med dina kurskamrater i projektform och även ansvara över självständiga studier. Studierna förutsätter tid för egna förberedelser, tid att läsa in litteratur och formulera dina tankar i text. För att kunna tillägna dig undervisningen, utveckla dina färdigheter och säkerställa en hög kvalitet på din utbildning, förväntas du vara aktivt delaktig i undervisningen och vid grupparbeten.

Digitala verktyg

I dina studier kommer du att använda en mängd digitala verktyg, generativ AI, programmeringsverktyg och digitala infrastrukturer i syfte att stödja dig i ditt lärande. Detta innebär att du behöver ha en bärbar dator eller avancerad läsplatta för att kunna delta i vår undervisning.

Studietakt: Heltid

Tid: Dagtid

Språk: Programmet ges i huvudsak på svenska, men i en internationell miljö. Det innebär att delar av undervisning och examination i vissa fall ges på engelska och att stora delar av litteraturen är på engelska.

Lokaler

Institutionen är placerad mitt i Sveriges ledande teknikcentrum, Lindholmen Science Park i centrala Göteborg.

Oavsett om du tar båten, bussen eller cykeln till universitetet så möts du av en miljö där studier sker i direkt anslutning till några av världens mest intressanta bolag. Du tar en fika i solen på kajen och tjuvlyssnar på samtal om självkörande bilar, artificiell intelligens eller spelutveckling, och efter ett tag kanske du är modig nog att själv vara med i samtalet. Du bygger upp ett nätverk av studenter från både Göteborgs universitet och Chalmers, och har nära till de organisationer som du sen träffar på i konkreta projekt i utbildningen. När dagen är slut kanske du tar båten till Järntorget och dyker in i nattlivet runt Långgatorna.

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Under år tre finns valbara kurser motsvarande 30 hp där du som student har möjlighet att ansöka om utbytesstudier i Europa eller andra delar av världen.

Tidigare studenter från kandidatprogrammen har fått med sig värdefulla erfarenheter när de har pluggat hos våra partneruniversitet i exempelvis Paris, Japan och Kina. Som utbytesstudent betalar du inga terminsavgifter och eftersom utlandsstudierna tillgodoräknas i din examen så adderas ingen studietid till din utbildning. 

Läs mer om studier utomlands