Göteborgs universitet
Bild
arbetsmiljö
Länkstig

Arbetsmiljö, jämställdhet och likabehandling

Alla medarbetare och studenter vid institutionen för tillämpad IT har rätt till en god, sund och säker arbetsmiljö. Vi är alla varandras arbetsmiljö, vilket innebär att hur vi pratar och agerar mot varandra ska vara respektfullt och inkluderande i alla delar av vår verksamhet. På så sätt skapar vi tillsammans en god arbetsmiljö som bidrar till likabehandling.

En god arbetsmiljö är också en förutsättning för att säkerställa att den verksamhet som bedrivs håller hög kvalitet, vilket uppnås genom ett gediget systematiskt arbetsmiljöarbete.

Göteborgs universitet accepterar inte att någon medarbetare eller student utsätts för kränkande särbehandling, mobbing, trakasserier, sexuella trakasserier, diskriminering eller repressalier. Sexuella trakasserier inkluderar inslag av sexuell natur, tex skämt, beröring, kommentarer och liknande. Med diskriminering avses särbehandling på grund av någon av diskrimineringsgrunderna i diskrimineringslagen. Med repressalier avses att den som anmäler en incident blir bestraffad.

Viktigt att agera och anmäla

Om du själv eller någon i din omgivning blir utsatt för kränkande särbehandling, mobbing, trakasserier, sexuella trakasserier, diskriminering eller repressalier så är det viktigt att agera. Det finns olika vägar att gå för att få hjälp och för att anmäla. Det viktiga är att du väljer det som känns bra för dig. Ta gärna hjälp av någon som du litar på. Det kan till exempel vara din närmsta chef, Arbetsmiljöombudet, Studentarbetsmiljöombudet, Göteborgs universitets studentkårer (GUS), HR-specialister vid Personalenheten vid GU, Företagshälsovården, Studenthälsan eller ditt fackförbund.

Arbetsgivaren skyldig att utreda

Det finns också anmälningsblanketter på GU:s sidor där du kan anmäla det som skett. När en anmälan gjorts är arbetsgivaren skyldig att utreda händelsen.

Din närmsta chef är ansvarig för din arbetsmiljö, och på nivån över är det prefekt och dekan som är ansvariga. Det finns också utsedda skyddsombud, arbetsmiljöombud (AMO) och studentarbetsmiljöombud (SAMO).