Göteborgs universitet
Bild
doktorand framför skisser på whiteboard
Foto: Christina Morillo

Samverkans- och industridoktorander

Institutionen samarbetar med andra lärosäten, organisationer, företag, och företrädare för kommunal, regional eller statlig verksamhet för att anta samverkansdoktorander (industridoktorander) till vår forskarutbildning.

Verksamheten vid institutionen är inriktad mot samhällets digitalisering och bedrivs vid avdelningarna för informatik, lärande, kommunikation och IT, samt kognition och kommunikation.

En genomförd forskarutbildning innebär att samverkansdoktorandens arbetsgivare bidrar till utveckling och höjning av den egna personalens kompetens, att institutionen kan öka sin kritiska massa, och att tillämpade forskningsprojekt med bäring på samhällsutmaningar kan genomföras.