Bild
hemmakontor
Länkstig

Distansarbete som hållbar arbetsmiljö

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
730 000
Projektägare
Institutionen för tillämpad IT

Kort beskrivning

Framtidens arbete kommer i allt högre utsträckning utföras per distans genom olika former av digitala lösningar. Den nuvarande COVID-19-pandemin har drastiskt påskyndat denna trend, vilket gjort distansarbete till vardag för många. Denna påtvingade situation har samtidigt belyst ett antal utmaningar vad gäller arbetsmiljön. Hur kan en arbetsgivare skapa en hållbar distansarbetsmiljö som säkerställer både anställdas välbefinnande och produktivitet? Nämnda utmaningar påverkar oproportionerligt människor från marginaliserade grupper. Projektet syftar till att öka vår förståelse för möjligheterna att skapa distansbaserade arbetsmiljöer som är hållbara. Resultaten kommer att erbjuda en agenda för framtiden vilken skulle hjälpa Forte att ta strategiska beslut inför kommande forskningsfinansieringar och andra insatser.

Övriga deltagare

Livia Norström
Chandraprabha Jha