Göteborgs universitet

Kognition och kommunikation

Institutionen för tillämpad IT bedriver grundläggande och tillämpad forskning kring frågor som rör mänsklig kognition och kommunikation på individ-, grupp- och organisationsnivå. Denna forskning utforskar de sociala och psykologiska förhållandena för mänsklig och automatiserad interaktion i dagens digitaliserade och globaliserade värld.

Ungefär tjugo lärare, doktorander och postdoktorala forskare med en tvärvetenskaplig bakgrund inom psykologi, neurovetenskap, lingvistik, informatik, medie- och kommunikationsvetenskap, filosofi, programmering och AI, arbetar inom området för kognition och kommunikation.

Forskning

Några av våra forskares framstående fokusområden innefattar:

  • Att utveckla sociala robotars förmåga till känslomässig analys och tolkning för att möjliggöra meningsfull interaktion mellan människor och robotar. Detta tillämpas inom kognitiv terapi, utbildning och autonoma fordon.
  • Språk och psykologi för påverkansarbete.
  • Det teknologiska sinnet - dels hur kognition förändras och anpassas till ett ständigt föränderligt teknologiskt och digitalt landskap och dels användningen av kognitiv modellering för att utveckla AI med inspiration från mänskliga tankesätt.
  • Kommunikation om och modellering av konsekvenserna av klimatförändringar.
  • Minnen av fiktiv information: hur människor kodar och hämtar minnen av till exempel böcker, filmer och datorspel, som skiljer sig från minnen av verkliga händelser.
  • Nätverksanalyser av beteende, kognition och hjärna för att förklara komplexa och sammanlänkade fenomen - till exempel hur hjärnan effektivt bearbetar information; identifiering av sammanlänkade socio-kognitiva faktorer relaterade till långsiktig hälsa och online-kommunikation.
  • Hur digitalisering påverkar kommunikationen och hur digitala teknologier kan användas för att studera kommunikation.
  • Beslutsfattande.
  • Organisatorisk kommunikation.