Göteborgs universitet

Aktuella forskningsprojekt

Forskningen vid Institutionen för tillämpad informationsteknologi sker ofta i samarbete med företag eller offentliga organisationer och har hög relevans för näringsliv, offentlig förvaltning och samhället i stort. Institutionens olika forskargrupper har ett brett samarbete med övriga delar av Göteborgs universitet liksom med andra universitet och högskolor, nationellt och internationellt. Arbetet är till stor del tvärvetenskapligt och rymmer flera discipliner. Arbetet sker på och mellan de olika avdelningarna samt i de enheter som är knutna till institutionen.