Göteborgs universitet
Bild
Forskningsområde 5
Länkstig

Ansvarig forskare

Lena Mossberg

Utmaningar 

De negativa miljöpåverkningarna, som ofta orsakas av ohållbar fiskodling, har lett till en samlad stigmatisering av vattenbruksindustrin. Det saknas konsumentmedvetenhet om sjömatens näringsmässiga fördelar. Detta i kombination med uppfattningen att odlade produkter är mindre trovärdiga gällande livsmedelssäkerhet, hälsa, hållbarhet och djurskydd - i jämförelse med vildfångade produkter – utgör ett hot mot en möjlig expansion av lokala och globala marina vattenbruk.

Mål
 

• Identifiera faktorer som kan klargöra varför vissa vattenbruksnäringar lyckas medan andra misslyckas, liksom att belysa underliggande faktorer, som påverkar köpbeteende och konsumtionsmönster gällande de valda vattenbruksprodukterna.

• Öka konsumentmedvetenheten och kunskapen om fördelar med vattenbruksprodukter genom kunskapsbaserad information för att förändra konsumenternas konsumtionsmönster.

• Utveckla vattenbruksprototyper för utvalda marknader tillsammans med olika intressenter.

• Skapa ett kluster av organisationer för uppskalning av prototyper för kommersialisering på målmarknader.

• Utveckla strategier för marknadsföringskommunikation för minst två nya, hållbara och lönsamma vattenbruksprodukter, som är redo att lanseras på målmarknader.
 

Resultat

 

 

Deltagande forskare

 

 

Projekt inom forskningsområdet