Göteborgs universitet
Bild
Forskningsområde 3
Länkstig

Ansvarig forskare

Henrik Pavia

Utmaningar 

För närvarande ger konventionellt vattenbruk i öppna kassar en betydande mängd protein men samtidigt påverkas miljön negativt genom näringsfrisättning via foder till fisk, kräftor och musslor. Men miljön påverkas också negativt via genetiska, patologiska och parasitiska interaktioner med vilda populationer och genom att vildfångad fisk används i foderproduktionen. Det finns således ett brådskande behov av att utveckla nya, högproduktiva odlingsmodeller utan att överskrida den systemspecifika bärkapaciteten.

Mål 

• Att öka mångfalden av odlade arter genom utveckling och validering av optimala förutsättningar för en hel livscykelodling av nya vattenbruksarter från olika trofiska nivåer.

• Utveckla nya tekniker som kombinerar lokalt vattenbruks- och foderproduktion (RA 4), därigenom sker återvinning av näringsämnen och råmaterial för att skapa mer självständiga produktionssystem.

• Testa och erbjuda rekommendationer för nya, multitrofa vattenbruksmodeller.

• Erbjuda empirisk data och parametrar, som möjliggör en rigorös modellering av miljö-och ekonomisk hållbarhet, samt bedömning av social acceptans (RA6).

• Utveckla nya, hållbara, cirkulära multitrofa odlingssystem, med nya matchningsmetoder för att utvärdera miljökapaciteten, samt social acceptans (RA1, RA2, RA6).

Resultat


Deltagande forskare