Göteborgs universitet
Bild
Forskningsområde 1
Länkstig

Ansvarig forskare 

Mats Lindegarth

Utmaningar 

Det finns ett globalt samförstånd om vattenbrukets växande betydelse som en viktig matleverantör och andra värdefulla produkter. Sverige och EU har identifierat vattenbruket som en viktig del av den "blå tillväxten". Utvidgningen av den underutvecklade marina vattenbrukssektorn är dock en utmanande politisk och social uppgift. För att ge rekommendationer och strategier för en hållbar utveckling av marint vattenbruk, i Sverige och globalt, måste ett gemensamt ramverk antas. Detta ramverk ska ta hänsyn till de olika ekonomiska, samhälleliga, institutionella och biologiska faktorer, som förhindrar expansion av sektorn.


Mål

• Sammanfatta den senaste tekniken som behövs för att bedöma olika aspekter av bärförmåga; analysera begränsande faktorer för utveckling av olika typer av marint vattenbruk inom en rad socioekonomiska miljöer och ekologiska förhållanden, samt utveckla sätt att övervinna dessa hinder.

• Undersöka allmänhetens åsikter och i synnerhet analysera viktiga faktorer som ligger bakom positiva åsikter kring vattenbruk. Detta görs för att förstå hur ett brett stöd bland medborgare och intressenter kan uppnås.

• Utveckla ett konceptuellt ramverk baserat på bärkapacitet, som kommer att omfatta relevanta faktorer som för närvarande komplicerar och begränsar en hållbar utvidgning av det marina vattenbruket.

• Att realisera ramverket inom RA2-RA5.

• Att erbjuda en baslinje och alternativa scenarier för hantering av begränsningsfaktorer som ska utvärderas i RA6.
 

Resultat 

 

Deltagande forskare 

 

Projekt inom forskningsområdet