Göteborgs universitet
Bild

Svenska som andraspråk

Utbildningen på forskarnivå i svenska som andraspråk ger fördjupade metodiska och teoretiska kunskaper i språkvetenskap samt gedigen erfarenhet av att analysera och behandla språkvetenskapliga problem med anknytning till svenska som andraspråk.

Studieplan

I studieplanen för svenska som andraspråk kan du läsa om vilken behörighet som krävs för att antas till utbildningen, hur urvalet går till, vad utbildningen innehåller och mycket mer. Du hittar studieplanen på Humanistiska fakultetens webbsida.

Till Humanistiska fakulteten