University of Gothenburg
Breadcrumb

Konstruktionsgrammatik

Under senare år har det växt fram en konstruktionsgrammatisk profil på delar av grammatikforskningen vid Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi i Göteborg, bl.a. genom projekten Svenska konstruktioner (2004-2006, Riksbankens jubileumsfond), Argumentkonstruktioner i svenskan (2008-2012, Svenska Akademien), Ett svenskt konstruktikon (pågående, Riksbankens jubileumsfond) och inte minst genom studentarbeten i anslutning till dessa.

Nedan presenteras relaterade publikationer, seminarieuppsatser, uppsatser från magister- och doktorandkurser i konstruktionsgrammatik, samt B-uppsatser skrivna i anslutning till konstruktikonprojektet. Flera av texterna är elektroniskt tillgängliga i pdf-format.