Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Valstugor
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Ämnesområden och forskningsprojekt

Statsvetenskapliga institutionen bedriver internationellt framgångsrik forskning om bland annat komparativ politik, politiskt beteende, internationella relationer och politisk teori. Forskningen organiseras i olika forskargrupper och forskningsprogram.

Det vetenskapliga studiet av politik

Statsvetenskap definieras ofta som ”det vetenskapliga studiet av politik”. Men vad är ”politik”?

Ibland definieras politik som den legitima kampen om värdefördelningen i ett samhälle – till exempel kampen om hur samhällets ekonomiska resurser ska fördelas. Ibland definieras politik snävt, i form av statligt och kommunalt beslutsfattande. Ibland definieras politik brett, där även det personliga – eller till och med det privata – är politiskt.

Ämnet är brett, och på Statsvetenskapliga institutionen forskar vi inom flera av statsvetenskapens fält, till exempel politisk teori och filosofi, internationell politik, politiska partier och politiskt beteende, kön och politik, demokrati och andra styrelseskick, författningsstudier, lokal politik, hållbar utveckling, offentlig förvaltning och styrningsproblematiker.

 

Ett urval av beviljade forskningsanslag 2020-2021

Projektets storlek: 6 093 000

Projekttid: 2022 - 2025

Finansiär: Vetenskapsrådet

Projektledare: Birgitta Niklasson, docent

Läs mer om projektet

Projektets storlek: 4 451 000

Projekttid: 2022 - 2025

Finansiär: Vetenskapsrådet

Projektledare: Mattias Agerberg, postdoktor

Läs mer om projektet

Projektets storlek: 4 573 688

Projekttid: 2022 - 2025

Finansiär: Vetenskapsrådet

Projektledare: Lisbeth Aggestam, docent

Läs mer om projektet

Projektets storlek: 5 500 000

Projekttid: 2021 - 2024

Finansiär: Vetenskapsrådet

Projektledare: Carl Dahlström, professor

Läs mer om projektet