Bild
Regeringskansliet Rosenbad i Stockholm.
Regeringskansliet Rosenbad i Stockholm.
Foto: trolvag (CC BY-SA 3.0)
Länkstig

Offentlig politik och förvaltning

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Statsvetenskapliga institutionen

Kort beskrivning

Forskningen inom området offentlig politik och förvaltning rör dels frågor om möjligheten för politiskt valda församlingar – till exempel riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige – att utöva samhällsstyrning, dels de enskilda medborgarnas relationer till olika myndigheter och kommunala serviceverksamheter, dels analys av offentliga reformprograms tillkomst, genomförande och resultat. Området rymmer också studier av regionernas nya roller och former för politisk styrning och "governance".

Forskningsområden

  • Hur påverkar statens förändrade roll, globaliseringen och de nya internationella institutionerna den offentliga politikens innehåll?
  • Hur påverkar sättet att organisera förvaltningen politikens innehåll och utfall?
  • Vilka möjligheter har staten att i samverkan med andra aktörer styra samhället och ekonomin och vad får det för konsekvenser?
  • Vad betyder förvaltningspolitiken för demokratins funktionssätt och för medborgarnas levnadsvillkor?

OPF-seminariet

Statsvetenskapliga institutionen anordnar ett specialseminarium i offentlig politik och förvaltning, OPF-seminariet, på måndagar en gång i månaden under terminstid. Ordförande för seminariet är Carl Dahlström.

Mer information hittar du i kalendariet på vår hemsida.

Forskargrupp

Aktuella publikationer

Böcker

Bauer, M, B. G. Peters, J. .Pierre and K. Yesilkagit (eds.) (2022). Democratic Backsliding and Public Administration. Cambridge: Cambridge University Press.

Pierre, Jon och B. Guy Peters (2021). Advanced Introduction to Governance. Cheltenham: Edward Elgar Publishing. 

Cornell, Agnes, Jørgen Møller, and Svend-Erik Skaaning (2020). Democratic stability in an age of crisis: Reassessing the interwar period. Oxford: Oxford University Press.

Pierre, J. and B. G. Peters (2020). Governance, Politics and the State (2nd. edn). London: Palgrave.

Bokkapitel

Dahlström, Carl and Victor Lapuente (2021). Bureaucracy and Quality of Government. In Monika Bauhr, Andreas Bågenholm, Marcia Grimes and Bo Rothstein (eds.). The Oxford Handbook of Quality of Government. Oxford: Oxford University Press.

Artiklar 2022

Andersen, David and Agnes Cornell. (2022). Voting for Bureaucracy? Contestation, Suffrage, and Meritocracy. European Journal of Political Research.

Cornell, Agnes and Marcia Grimes (2022). Brokering bureaucrats: How bureaucrats and civil society facilitate clientelism where parties are weak. Comparative Political Studies.

Cornell, Agnes and Ted Svensson (2022). Colonial Origins of Modern Bureaucracy? India and the Professionalization of the British Civil Service. Governance.

Dahlström, Carl and Victor Lapuente (2022). Comparative Bureaucratic Politics. Annual Review of Political Science 25: 43–63.

Artiklar 2021

Dahlström, Carl, Mihaly Fazekas, and David E. Lewis (2021). Partisan Procurement. Contracting with the United States Federal Government, 2003-2015. American Journal of Political Science 65(3): 652-669.

Dahlström, Carl, Erik Lundberg and Kira Pronin (2021). No more political compromise? Swedish commissions of inquiry, 1990-2016. Scandinavian Political Studies, early view, June 7, 2021.

Mörth, U. and J. Pierre (2021). Can anyone exercise the law? The discourse and practice of externalizing legal authority. Administration and Society.

Pierre, J. and J. de Fine Licht (2021). Collaborative Gaming: When principals and agents agree to game the system. Public Administration.

Artiklar 2020

Broms, Rasmus, Carl Dahlström and Marina Nistotskaya (2020). Competition and Service Quality: Evidence from Swedish Residential Care Homes. Governance 33(3): 525-543.

Cornell, Agnes, Carl Henrik Knutsen, and Jan Teorell (2020). Bureaucracy and Growth. Comparative Political Studies 53(14):2246-82.

Cornell, Agnes and Anders Sundell (2020). Money matters: The role of public sector wages in corruption prevention. Public Administration 98(1):244–60.

Lindvall, Johannes, Hanna Bäck, Carl Dahlström, Elin Naurin and Jan Teorell (2020). Sweden’s Parliamentary Democracy at 100. Parliamentary Affairs 73(3): 477–502.

Nagel, M. and J. Pierre (2020). Putting the Peter Parker Principle into Practice: Vertical Policy (Non)Coordination on CO2 emissions reduction in Germany and Sweden. International Review of Public Policy 2:192-208.

Peters, B. G. and J. Pierre (2020). A Typology of Populism: Understanding the Different Forms of Populism and Their Implications. Democratization 27:928-46.

Peters, B. G. and J. Pierre (2020). From evaluation to auditing? From programs to institutions?: Causes and consequences of the decline of the program approach. Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions 33:585-97.

Pierre, J. (2020). Nudges against pandemics: Sweden’s Covid-19 containment strategy in perspective. Policy and Society 39:478-93.

Rapporter 2021

Bauer, M., B. G. Peters and J. Pierre (2021). Pathways to administrative resilience: Public bureaucracies ruled by democratic backsliders as a transnational challenge. Policy Analysis paper series no. 2021/03. European University Institute: School of Transnational Governance.

Broms, Rasmus, Carl Dahlström and Marina Nistotskaya (2021). Provider Ownership and Service Quality: Evidence from Swedish Residential Care Homes. QoG Working Papers Series 2021:7. Gothenburg: The Quality of Government Institute.

Dahlström, Carl and Johannes Lindvall (2021). Sverige og covid-19-krisen, appendix 4 in the report to the Danish Parliament Håndteringen af covid-19 i foråret 2020. Rapport afgivet af den af Folketingets Udvalg for Forretningsordenen nedsatte udredningsgruppe vedr. håndteringen af covid-19. Folketinget, January 2021.

Nistotskaya, Marina, Stefan Dahlberg, Carl Dahlström, Aksel Sundström, Sofia Axelsson, Cem Mert Dalli and Natalia Alvarado Pachon (2021). The Quality of Government Expert Survey 2020. (Wave III): Report. QoG Working Papers Series 2021:2. Gothenburg: The Quality of Government Institute.

Rapporter 2020

Cornell, Agnes and Ted Svensson (2020). Imperial Diffusion of Bureaucratic Practices? Entrance Examinations to the Indian Civil Service and the British Civil Service. STANCE Working Paper Series 2020:6.

Dahlström, Carl, Erik Lundberg and Kira Pronin (2020). Conflict-resolvers or tools of electoral struggle? Swedish commissions of inquiry 1990-2016. QoG Working Papers Series 2020:3. Gothenburg: The Quality of Government Institute.

Bokrecensioner

Carelli, Daniel (2020). Fritz Sager, Christian Rosser, Céline Mavrot, and Pascal Y. Hurni. A. Transatlantic History of Public Administration: Analyzing the USA, Germany and France. (Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2018). 224 Pp. $108 (hardback), ISBN: 9781788113748. Public Administration Review, 80(5), 902-04.

Utbildning

På vårt kandidatprogram statsvetarprogrammet finns sju olika inriktningar att välja på. Vi har tagit fram en inriktning i statsvetenskap som fokuserar på maktöverlämning i demokratiska samhällen och på svenska förvaltningstraditioner. Inriktningen omfattar totalt 60 hp och ett års studier på statsvetarprogrammet. Kurserna går också att läsa som fristående kurser: