Bild
Valstugor.
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Partiforsknings-programmet

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Statsvetenskapliga institutionen

Kort beskrivning

Partiforskningsprogrammet är ett nätverk av forskare vid Statsvetenskapliga institutionen som intresserar sig särskilt för politiska partier och partisystem. En definition av politiska partier är att de är grupperingar som under en viss etikett ställer upp kandidater i allmänna val. Men i allmänhet är de politiska partiernas roll mycket större än så, de bär i grund och botten upp det demokratiska systemet och de är också centrala även i de system som knappast kan kallas för demokratier.

Forskningsfrågor

Politiska partier har ett inre liv, de samverkar med varandra, de rör sig på väljarnas nivå och utövar beslutsmakt, de formulerar politiska agendor, reformer, förslag och ideologier och partierna bär fram samhällets grundläggande politiska konflikter till ett avgörande. Men partier förändras, anpassar sig och drivkrafterna växlar.

Partiforskningsprogrammet intresserar sig för såväl normativa som empiriska frågor om partiernas plats i det politiska systemet men också för partiernas interna liv, utveckling och historia, partimedlemmar och digitala medier.

Seminarieserie

Statsvetenskapliga institutionen anordnar ett specialseminarium för partiforskning ett antal gånger per termin. Vi välkomnar kollegor från andra institutioner som är intresserade av partier och partisystem att delta.

Mer information hittar du i kalendariet på vår hemsida.

 

 

NY BOK

Magnus Hagevi, Sofie Blombäck, Marie Demker, Jonas Hinnfors, Karl Loxbo. Party Realignment in Western Europe. Electoral Drivers and Global Constraints. Edward Elgar, 2022.

Krisen för representativ demokrati i Västeuropa är en utbredd fråga i jämförande politik. Denna omfattande studie behandlar de problem som representativ demokrati står inför genom att analysera ideologisk polarisering och mellanpartikonflikter i relation till den föränderliga kopplingen mellan medborgare, partier och offentlig politik, och vilka konsekvenser detta har för representativ demokrati.

Författarna analyserar fem stora teoretiska teman som är centrala för den ideologiska konvergensen och polariseringen inom partisystem. Utöver det hänvisar kapitlen till fem decennier av empirisk forskning för att presentera nya och unika longitudinella och jämförande datauppsättningar som täcker åtta partisystem, vilket ger en mer exakt diagnos av den representativa demokratins vitalitet i det samtida Västeuropa.

Sagt om boken
"An innovative study of the changing forces reshaping party competition in Western Europe, the authors argue that electoral realignment, combined with globalization’s constraints on national politics, provide new challenges for political parties in representative democracies. The book will be essential reading for students of elections and political parties."
– Pippa Norris, Harvard University, US