Bild
En jordbruksbygd med vindsnurror.
Foto: Karsten Würth
Länkstig

Centre for Environmental Political Studies (CEPS)

Forskningsgrupp

Kort beskrivning

CEPS är en forskargrupp vid Statsvetenskapliga institutionen. Vi arbetar med samhällsvetenskapliga och tvärvetenskapliga studier av miljöpolitik och miljöproblem. Vår forskning handlar om exempelvis hållbar utveckling, klimatförändringar, miljöopinion och förvaltning av naturresurser - såsom fiske och vatten samt energipolitik.

Samverkan

CEPS grupp av miljöforskare har omfattande kontakter med såväl det omgivande samhället som forskare vid andra institutioner och universitet. Täta kontakter förekommer med såväl naturvetare som samhällsvetare inom och utanför Göteborgs universitet. Här följer några exempel

 • Centre for Collective Action Research (CeCAR), Göteborgs universitet
 • Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram (SMIL), Handelshögskolan, Göteborgs universitet
 • Enheten för Miljöekonomi, Handelshögskolan, Göteborgs universitet
 • Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet
 • Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet
 • Göteborgs centrum för hållbar utveckling (GMV), Göteborgs universitet/Chalmers
 • Tellus, forskningsplattform för Earth System Science, Göteborgs universitet
 • Miljösystemanalys, Chalmers
 • Fysisk resursteori, Chalmers
 • Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet
 • Lunds universitet
 • Luleå tekniska universitet

Forskargruppen är även mycket aktiv när det gäller att informera om aktuell forskning. Bland annat har personer knutna till CEPS föreläst och deltagit i diskussioner i följande forum de senaste åren:

 •  Miljöministerns stabsmöte
 • Miljö- och jordbruksutskottet
 • Finansdepartementet
 • Folkuniversitetet
 • Fiskeriverket
 • Naturvårdsverket
 • Ekocentrums kvällsföreläsningar
 • Vetenskapsfestivalen och samhällsvetenskapens dag vid Göteborgs Universitet
 • Medborgarskolan
 • Göteborgs miljövetenskapliga centrums (GMV) frukostföreläsningar "GAME"
 • ABF Stockholm
 • MR-dagarna
 • Adlerbertska forskningsseminariet
 • Studentförbund
 • Medlemmar ur CEPS anlitas även regelbundet av svensk radio och television för olika expertuppdrag

 

Forskargrupp