Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Ett schackbräde.
Foto: GR Stocks
Länkstig

Internationell politik

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Statsvetenskapliga institutionen

Kort beskrivning

Vi är en grupp aktiva forskare som intresserar oss för området internationell politik. Under de senaste åren har vår forskning i huvudsak handlat om de breda områdena; utrikespolitisk analys, global styrning, genus och internationella relationer, transnationella rörelser och internationell säkerhet. Mer specifikt har vi diskuterat frågor som utrikespolitiskt ledarskap, genus och diplomati, staters förhållande till FN, trender i folkopinionen kring utrikespolitiska sakfrågor, och säkerhets- och försvarspolitik, inklusive NATO och EU.

Forskningsområden

  • utrikespolitiskt ledarskap
  • genus och diplomati
  • amerikansk utrikespolitik
  • svensk utrikes- och säkerhetspolitik
  • miljöpolitik och internationella relationer
  • de politiska partierna och utrikespolitiken
  • NATO och Europeisk säkerhet
  • humanitära interventioner
  • framtiden för den liberala världsordningen.

Seminarieserie

Statsvetenskapliga institutionen har ett specialseminarium för internationell politik som träffas ett antal gånger per termin. Vi välkomnar kollegor från andra institutioner som är intresserade av internationell politik att delta.

Mer information hittar du i kalendariet på vår hemsida.

Forskargrupp

Aktuella publikationer

2021

Aggestam, Lisbeth (2021). Role theory and the study of leadership in EU external action, in S. Gstöhl and S. Schunz (eds.), The External Action of the European Union: Concepts, Approaches, Theories. Macmillan International. 

Ekengren, Ann-Marie and Ulrika Möller (2021). Campaigning for the prize: The quests by Sweden and the Kingdom of the Netherlands for Security Council Membership, 2017–2018. The Hague Journal of Diplomacy, 16, 1-26.

Oksamytna, Kseniya, Bove, Vincenzo, and Lundgren, Magnus (2021). Leadership selection in UN peacekeepingInternational Studies Quarterly.

2020

Aggestam, Lisbeth and Hedling, Elsa (2020). Leaderisation in foreign policy: performing the role of EU High Representative. European Security 29(3).

Aggestam, Lisbeth and Hyde-Price, Adrian (2020). Learning to lead? Germany and the leadership paradox in EU foreign policy (pdf). German Politics 29(1). 

Aggestam, Lisbeth and Johansson, Markus (2020). Leadership in the European Union. Oxford Research Encyclopedia of Politics.

Coleman, Katharina, Oksamyna, Kseniya, and Magnus Lundgren (2020). Slow progress on UN rapid deployment: The pitfalls of policy paradigms in international organizationsInternational Studies Review.

Lundgren Magnus (2020). Causal mechanisms in civil war mediation: Evidence from SyriaEuropean Journal of International Relations.

Lundgren, Magnus and Svensson, Isak (2020). The surprising decline of mediation in armed conflictResearch and Politics 7(2).

Lundgren, Magnus, Oksamyna, Kseniya, and Katharina Coleman (2020). Only as fast as its troop contributors: Incentives, capabilities, and constraints in the UN’s peacekeeping responseJournal of Peace Research.

Tallberg, Jonas, Lundgren, Magnus, Sommerer, Thomas, and Squatrito, Theresa (2020). Why international organizations commit to liberal normsInternational Studies Quarterly.

Squatrito, Theresa, Lundgren, Magnus and Sommerer, Thomas (2020). Shaming by International Organizations: Mapping Condemnatory Speech Acts Across 27 IOs, 1980-2015Cooperation and Conflict 

2019

Aggestam, Lisbeth and Bicchi, Federica (2019). New directions in EU foreign policy governance? Cross-loading, leadership and informal groupings. Journal of Common Market Studies 57(3). 

Brommesson, Douglas and Anne-Marie Ekengren (2019). When, How and Why Are Junior Coalition Parties Able to Affect a Government's Foreign Policy? A Study of Swedish Coalition Governments 2006–2014. Scandinavian Political Studies.

2017

Aggestam, Lisbeth and Johansson, Markus (2017). The leadership paradox in EU foreign policy. Journal of Common Market Studies 55(6). 

Brommesson, Douglas and Anne-Marie Ekengren (2017). The Mediatization of Foreign Policy, Political Decision-Making and Humanitarian Intervention. Palgrave Macmillan US.