Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Internationell politik

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Statsvetenskapliga institutionen

Kort beskrivning

Vi är en relativt liten grupp aktiva forskare som intresserar oss för området internationell politik. Under de senaste åren har vår forskning i huvudsak handlat om de breda områdena; utrikespolitisk analys, global styrning, genus och internationella relationer, transnationella rörelser och internationell säkerhet. Mer specifikt har vi diskuterat frågor som utrikespolitiskt ledarskap, genus och diplomati, staters förhållande till FN, trender i folkopinionen kring utrikespolitiska sakfrågor, och säkerhets- och försvarspolitik, inklusive NATO och EU.

Forskningsområden

  • Utrikespolitiskt ledarskap
  • Genus och diplomati
  • Amerikansk utrikespolitik
  • Svensk utrikes- och säkerhetspolitik
  • Miljöpolitik och internationella relationer
  • De politiska partierna och utrikespolitiken
  • NATO och Europeisk säkerhet
  • Humanitära interventioner
  • Framtiden för den liberala världsordningen

Statsvetenskapliga institutionen har ett specialseminarium för internationell politik som träffas ett antal gånger per termin. Vi välkomnar kollegor från andra institutioner som är intresserade av internationell politik att delta.

 

 

Deltagare

Lisbeth Aggestam, universitetslektor

Ulf Bjereld, professor

Ann-Marie Ekengren, professor

Adrian Hyde-Price, professor

Anne-Kathrin Kreft, postdoktor

Ulrika Möller, universitetslektor

Ann Towns, professor