Bild
Ett schackbräde.
Foto: GR Stocks
Länkstig

Internationell politik

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Statsvetenskapliga institutionen

Kort beskrivning

Vi är en grupp aktiva forskare som intresserar oss för området internationell politik. Under de senaste åren har vår forskning i huvudsak handlat om de breda områdena; utrikespolitisk analys, global styrning, genus och internationella relationer, transnationella rörelser och internationell säkerhet. Mer specifikt har vi diskuterat frågor som utrikespolitiskt ledarskap, genus och diplomati, staters förhållande till FN, trender i folkopinionen kring utrikespolitiska sakfrågor, och säkerhets- och försvarspolitik, inklusive NATO och EU.

Forskningsområden

 • Utrikespolitiskt ledarskap
 • Genus och diplomati
 • Internationella normer
 • Internationella hierarkier
 • Amerikansk utrikespolitik
 • Svensk utrikes- och säkerhetspolitik
 • Miljöpolitik och internationella relationer
 • De politiska partierna och utrikespolitiken
 • NATO och europeisk säkerhet
 • Humanitära interventioner, framtiden för den liberala världsordningen
 • Ledarskap och EU:s utrikespolitiska samarbeten

 • Diaspora och utrikespolitik. 

​​​Seminarieserie

Statsvetenskapliga institutionen har ett specialseminarium för internationell politik som träffas ett antal gånger per termin. Vi välkomnar kollegor från andra institutioner som är intresserade av internationell politik att delta.

Mer information hittar du i kalendariet på vår hemsida.

Forskare

Redaktörskap

Lisbeth Aggestam är redaktör för den ledande internationella tidskriften i utrikespolitisk analys - Foreign Policy Analysis - som publiceras av International Studies Association (ISA) och Oxford University Press.

Aktuella publikationer

2022

Brommesson, Douglas, Ann-Marie Ekengren and Anna Michalski (2022). "Sweden's Policy of Neutrality. Success through Flexibility?" In de la Porte, Caroline et al. (eds). Successful Public Policy in the Nordic Countries. Cases, Lessons, Challenges. Oxford: Oxford University Press.

Di Salvatore, J., Lundgren, M., Oksamytna K., and Smidt, H (2022). ”Introducing the Peacekeeping Mandates (PEMA) Dataset”. Journal of Conflict Resolution.

Ekengren, Ann-Marie och Brommesson, Douglas (red.) (2022). Sverige i världen. Om utrikespolitiskt beslutsfattande. Malmö: Gleerups. Fjärde upplagan. Första upplagan 2007, andra upplagan 2011 och tredje upplagan 2017.

Lundgren, M. & Klamberg M. (2022). ”Selective Attention: The United Nations Security Council and Armed Conflict”. British Journal of Political Science.

2021

Aggestam, Lisbeth (2021). "Role theory and the study of leadership in EU external action", in S. Gstöhl and S. Schunz (eds.). The External Action of the European Union: Concepts, Approaches, Theories. Macmillan International.

Beaumont, Paul and Ann Towns (2021). “The Rankings Game: A Relational Approach to Country Performance Indicators”. International Studies Review, 1-28.

Ekengren, Ann-Marie and Ulrika Möller (2021). "Campaigning for the prize: The quests by Sweden and the Kingdom of the Netherlands for Security Council Membership, 2017–2018". The Hague Journal of Diplomacy, 16, 1-26.

Jepsen, H., Lundgren, M., Monheim, K., Walker, H. (2021). Negotiating the Paris Agreement: The Insider Stories. Cambridge University Press.

Koliev, F & Lundgren, M (2021). ”Visiting the hegemon: Explaining diplomatic visits to the United States”. Research & Politics.

Lundgren, M., Oksamytna, K., and Bove, V. (2021). ”Politics or Performance? Leadership Accountability in UN peackeeeping”. Journal of Conflict Resolution.

Lundgren, M., Oksamytna, K., and Coleman, K. (2021). ”Only as Fast as Its Troop Contributors: Incentives, Capabilities, and Constraints in the UN’s Peacekeeping Response”. Journal of Peace Research.

Lundgren, M., Klamberg, M., Sundström, K., Dahlqvist, J. (2021). ”Emergency Powers in Response to Covid-19: Policy Diffusion, Democracy, and Preparedness”. Nordic Journal of Human Rights.

Oksamytna, Kseniya, Bove, Vincenzo, and Lundgren, Magnus (2021). "Leadership selection in UN peacekeeping". International Studies Quarterly.

Sommerer, T, Squatrito, T, Tallberg, J, and Lundgren, M (2021). "Decision-making in international organizations: institutional design and performance". Review of International Organizations.

2020

Aggestam, Lisbeth and Hedling, Elsa (2020). "Leaderisation in foreign policy: performing the role of EU High Representative". European Security 29(3).

Aggestam, Lisbeth and Hyde-Price, Adrian (2020). "Learning to lead? Germany and the leadership paradox in EU foreign policy". German Politics 29(1).

Aggestam, Lisbeth and Johansson, Markus (2020). "Leadership in the European Union". Oxford Research Encyclopedia of Politics.

Coleman, Katharina, Oksamyna, Kseniya, and Magnus Lundgren (2020). "Slow progress on UN rapid deployment: The pitfalls of policy paradigms in international organizations". International Studies Review.

Ekengren, Ann-Marie, Fredrik D Hjorthen och Ulrika Möller (2020). “A Non-Permanent Seat in the United Nations Security Council: Why Bother?” Global Governance: A Review of Multilateralism and International Organizations, Vol 26, No 1: 21–45.

Lundgren Magnus (2020). "Causal mechanisms in civil war mediation: Evidence from Syria". European Journal of International Relations.

Lundgren, Magnus and Svensson, Isak (2020). "The surprising decline of mediation in armed conflict". Research and Politics 7(2).

Lundgren, Magnus, Oksamyna, Kseniya, and Katharina Coleman (2020). "Only as fast as its troop contributors: Incentives, capabilities, and constraints in the UN’s peacekeeping response". Journal of Peace Research.

Squatrito, Theresa, Lundgren, Magnus and Sommerer, Thomas (2020). "Shaming by International Organizations: Mapping Condemnatory Speech Acts Across 27 IOs, 1980-2015". Cooperation and Conflict.

Tallberg, Jonas, Lundgren, Magnus, Sommerer, Thomas, and Squatrito, Theresa (2020). "Why international organizations commit to liberal norms". International Studies Quarterly.

Towns, Ann (2020). “’Diplomacy is a Feminine Art’: Feminised Figurations of the Diplomat”. Review of International Studies 46(5): 573-593.

Towns, Ann, Katarzyna Jezierska, Anne-Kathrin Kreft and Birgitta Niklasson (2020). “Covid-19 and Gender: A Necessary Connection in Diplomatic Studies”. Hague Journal of Diplomacy.

Towns, Ann (2020). “Gender, Nation and the Generation of Cultural Difference Across ‘the West’” in Christian Reus-Smit and Andrew Phillips (eds). Culture and Order in World Politics. Cambridge: Cambridge University Press, 271-293.

Föreläsningar

The Leadership Symposium 2022

Ann-Marie Ekengren, professor i statsvetenskap, deltog den 7 september på "The Leadership Symposium 2022" som hölls på universitetet i Tampere, Finland. Ann-Marie forskar om svensk utrikespolitik och internationell politik. Du kan ta del av hennes framförande och hela det inspelade symposiet via länken.

Ann-Marie pratade bland annat om hur de nordiska ländernas säkerhetspolitik har närmat sig varandra i flera avseenden sedan Rysslands invasion av Ukraina. Hon diskuterade även de utrikespolitiska rollförändringar som Finland och Sverige har genomgått under de senaste åren samt något kring de inrikespolitiska förutsättningarna för de säkerhetspolitiska vägval som Finland och Sverige har gjort.

Video (7:21:50)
The Leadership Symposium
Video (36:27)
IP-seminariet med Cynthia Enloe