Bild
Ungdomar på rad som håller om varandra.
Demokrati, jämlikhet, rättvisa och frihet är några av de begrepp som studeras inom det statsvetenskapliga fältet politisk teori.
Foto: Duy Pham
Länkstig

Politisk teori

Forskningsgrupp

Kort beskrivning

Forskningsområdet politisk teori omfattar en rad delområden, av vilka den normativa politiska teorin är den mest utbredda. Den behandlar en mängd angelägna, normativa samhällsfrågor om relationen mellan individ och samhälle, vad som gör ett samhälle rättvist, vilka inskränkningar av frihet som är rättfärdigade i liberala samhällen, hur värdekonflikter ska hanteras i mångkulturella samhällen, etcetera. Andra delområden är politisk idéhistoria, positiv politisk teori, begreppsanalys och i viss mån även vetenskapsteori.

Politisk-teoretiska frågor

  • På vilket sätt kan individens ansvar få konsekvenser för frågor om rättvis fördelning?
  • Vilken är den tänkbara relevansen av biologiska faktorer för att förklara samhälleliga förhållanden?
  • Vilka är det liberala samhällets medborgardygder?
  • Hur ser det politiska system ut som på mest rättvisa och effektiva sätt möjliggör ett uthålligt brukande av jordens resurser?
  • Vem bör betala mest för kostnaderna för klimatförändringarna, och varför?
  • Vilken roll bör sanningsanspråk ha i liberala demokratier?
  • Hur bör värdekonflikter hanteras i ett mångkulturellt samhälle?
  • Vad gör att sociala normer uppstår och vad gör att de förändras?

Forskargrupp

Göran Duus-Otterström, professor

Lina Eriksson, professor

Henrik Friberg-Fernros, universitetslektor

Sofia Wiman, doktorand.

Möt vår nya professor

Navigate to video: Lina Eriksson
Video (01:31)
Lina Eriksson

Aktuella publikationer

Böcker

Göran Duus-Otterström and Olle Torpman (eds.) Klimatetik. Special issue of Tidskrift för Politisk Filosofi 2023: 1.

Bokkapitel

Göran Duus-Otterström, G. (2023). Fair-Play Theories of Punishment. In Matthew Altman (ed.) The Palgrave Handbook on the Philosophy of Punishment. London: Palgrave, 291-312.

Göran Duus-Otterström (2022). Retributivism and Severity. In Jesper Ryberg (ed.) Oxford Handbook on Punishment Theory and Philosophy. Oxford: Oxford University Press.

Göran Duus-Otterström (2022). Fair-Play Theories of Punishment. In Matthew Altman (ed.) Palgrave Handbook on the Philosophy of Punishment. London: Palgrave.

Göran Duus-Otterström et al. (2022). Att mota Olle på andra sidan grind – svenskarnas uppfattningar om klimatanpassningsåtgärder. In Ulrika Andersson, Henrik Ekengren Oscarsson, Björn Rönnerstrand and Nora Theorin (red) Du sköra nya värld. Göteborg: SOM-institutet, Göteborgs universitet.

Göran Duus-Otterström (2021). Mitt ansvar: klimatförändringarna och pliktens långa rötter. I M. Linton (red) Klimat och Moral. Stockholm: Natur & Kultur.

Friberg-Fernros, H. (2022). A plausible account of basic human equality. In Colgrove, N., Blackshaw, B. P., & Rodger, D. (eds.) Agency, Pregnancy and Persons: Essays in Defense of Human Life. London: Routledge Annals of Bioethics.

Artiklar

Brülde, Bengt, U Martin Persson, Lina Eriksson and Fredrik Hedenus (2023). Whose fault is it? Environmental Ethics 45(2): 103-129, 2023.

Duus-Otterström, Göran and Andrei Poama (2023). Are Private Prisons Intrinsically Wrong? An Analysis. Jus Cogens.

Duus-Otterström, Göran (2023). Liability for Emitting without Laws or Political Institutions. Law & Philosophy 42: 461–486.

Duus-Otterström, Göran (2023). Subsistence Emissions and Climate Justice. British Journal of Political Science 53(3): 919–933.

Duus-Otterström, Göran and Ed Page (2023). Defeating Wrongdoing: Why Victims of Unjust Harm Should Take Priority over Victims of Bad Luck. Social Theory & Practice 49(1):57–77.

Duus-Otterström, Göran (2021). Do Offenders Deserve Proportionate Punishments? Criminal Law & Philosophy.

Duus-Otterström, Göran (2021). Sovereign States in the Greenhouse: Does Jurisdiction Speak Against Consumption-Based Emissions Accounting? Ethics, Policy & Environment.

Duus-Otterström, Göran (2021). Fair-Play Obligations and Distributive Injustice. European Journal of Political Theory 20:2, 167–186.

Friberg-Fernros, H., & Karlsson Schaffer, J. (2022). An epistemic alternative to the public justification requirement. Philosophy & Social Criticism.

Friberg‐Fernros, H. (2022). Against the Religious Neutrality Requirement. Ratio Juris.

Page, Ed and Göran Duus-Otterström (2023). Correcting Unjust Enrichment: Explaining and Defending the Duty to Disgorge the Benefits of Wrongdoing. Critical Review of International Social and Political Philosophy.

Medverkan vid Vetenskapsfestivalen 2023