Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Politisk teori

Forskningsgrupp

Kort beskrivning

Forskningsområdet politisk teori omfattar en rad delområden, av vilka den normativa politiska teorin är den mest utbredda. Den behandlar en mängd angelägna, normativa samhällsfrågor om relationen mellan individ och samhälle, vad som gör ett samhälle rättvist, vilka inskränkningar av frihet som är rättfärdigade i liberala samhällen, hur värdekonflikter ska hanteras i mångkulturella samhällen, etcetera. Andra delområden är politisk idéhistoria, positiv politisk teori, begreppsanalys och i viss mån även vetenskapsteori.

Exempel på politisk-teoretiska frågor 

• På vilket sätt kan individens ansvar få konsekvenser för frågor om rättvis fördelning?

• Vilken är den tänkbara relevansen av biologiska faktorer för att förklara samhälleliga förhållanden?

• Vilka är det liberala samhällets medborgardygder?

• Hur ser det politiska system ut som på mest rättvisa och effektiva sätt möjliggör ett uthålligt brukande av jordens resurser?

Vem bör betala mest för kostnaderna för klimatförändringarna, och varför?

• Vilken roll bör sanningsanspråk ha i liberala demokratier?

• Hur bör värdekonflikter hanteras i ett mångkulturellt samhälle?

• Vad gör att sociala normer uppstår och vad gör att de förändras?

 

Statsvetenskapliga institutionen arrangerar en årlig workshop i politisk teori.