Bild
Anders Olauson, som står bakom Ågrenska Stiftelsen, utses till hedersdoktor i medicin på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Hedersdoktor med sällsynta hälsotillstånd i fokus

Publicerad

Anders Olauson, initiativtagare till Ågrenska Stiftelsen, har utsetts till medicine hedersdoktor på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Han hedras för sitt mångåriga och framsynta engagemang inom sällsynta hälsotillstånd.

Anders Olauson, född 1950, har haft stor betydelse för forskning och utbildning vid Sahlgrenska akademin kring sällsynta hälsotillstånd, även benämnda sällsynta diagnoser. Han har inspirerat och möjliggjort att forskare samlats kring en mångfald av dessa hälsotillstånd.

Styrelsen för Sahlgrenska akademin, som står bakom utnämningen av Anders Olauson till medicine hedersdoktor, betonar hans insatser inom fakultetens intresseområden vad gäller både pediatrik, barnkirurgi och klinisk genetik.

– Anders Olausons gärning som drivkraft bakom Ågrenska Stiftelsen med allt vad det innebär för patienterna men också för forskning och utbildning inom området sällsynta diagnoser, både i Sverige och i andra delar av världen, kan inte betonas tillräckligt. Därför är jag stolt och glad över att han nu utnämns till medicine hedersdoktor vid Sahlgrenska akademin, säger professor Jenny Nyström, dekan och styrelseordförande vid Sahlgrenska akademin.

Vackert beläget vid Lilla Amundön

Vi träffar Anders Olauson för fotografering på vackert belägna Ågrenska på Lilla Amundön söder om Göteborg, ett nationellt kompetenscentrum där verksamheten är idéburen och drivs utan vinstintresse.

Anders Olauson hedras för sitt mångåriga och framsynta engagemang för sällsynta hälsotillstånd, som även gett eko internationellt.
Foto: Johan Wingborg

Anders Olauson var initiativtagare till att starta Ågrenska Stiftelsen 1985 för att sammanföra fem viktiga aktörer kring barn med sällsynta hälsotillstånd: sjukvården, skolan, socialtjänsten, Försäkringskassan och patientrörelsen.

Några år senare startade verksamheten, i samarbete med Sahlgrenska akademin och Drottning Silvias barnsjukhus vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. På Ågrenska möter besökarna en holistisk värld där pedagogiska team och sjukvårdspersonal anordnar familjevistelser.

Barn från hela landet kommer hit tillsammans med sina familjer, veckovis och med fokus på just deras barns hälsotillstånd. Här får vårdnadshavarna lyssna på erfarna läkarteam och forskare som förmedlar de senaste vetenskapliga rönen.

Till Ågrenska kommer också läkare under specialisttjänstgöring, ST, vid Drottning Silvias barnsjukhus, för att bättre förstå patienter, anhöriga och hur forskningsrön kan kommuniceras. Även Folktandvårdens specialistklinik Mun-H-Center finns representerad och forskar ihop med Ågrenska på tandstatus och munmotorik hos barnen, som ofta har nutritionsproblem.

Ringar på vattnet internationellt

Utöver ett oförtrutet engagemang för Ågrenska var Anders Olauson under flera år ledamot i Socialstyrelsens insynsråd. Tack vare ett gott renommé under Olausons ledning svarar Ågrenska för de vetenskapliga texterna om sällsynta hälsotillstånd i myndighetens kunskapsdatabas.

Bildandet av Ågrenska akademin, i en ny byggnad på området med föreläsningssalar och grupprum, innebar ytterligare en uppväxling. Satsningen har stimulerat till flera avhandlingar vid Göteborgs universitet, bland annat om hur syskon upplever situationen.

Ågrenska och Anders Olausons arbete har rönt uppmärksamhet och gett ringar på vattnet även internationellt. Liknande verksamheter har startat i bland annat Estland och Portugal, och hans kompetens har välkomnats inom European Organisation for Rare Diseases, European Patients' Forum, EU:s Horizon 2020, EU-kommissionen och FN. Olauson bidrog till att FN:s medlemsländer enhälligt godkände en särskild resolution för sällsynta hälsotillstånd 2021.

Anders Olauson har tidigare erhållit erhöll H.M. Konungens medalj i silver av 8:e storleken i Serafimerordens band och Göteborgs Stads förtjänsttecken.