Länkstig

Linda Hassing

Professor

Psykologiska institutionen
Telefon
Besöksadress
Haraldsgatan 1
41314 Göteborg
Postadress
Box 500
40530 Göteborg

Om Linda Hassing

Bakgrund

Jag läste psykologi vid Universitet i Reykjavik och disputerade i ämnet från Göteborgs universitet med en avhandling som handlade om minnet hos äldre individer 90 år och äldre. Jag är professor sedan 2014.

Undervisning

Jag undervisar på alla nivåer i olika ämnen. Jag är kursansvarig för kandidatkursen samt undervisar om kognition och åldrande, statistik och forskningsmetodik. Jag handleder också studenter och doktorander.

Forskningsintresse

Mitt forskningsintresse riktar sig mot sambandet mellan livsstil och kognitiv utveckling under vuxenliv och åldrande. Jag har undersökt betydelsen av individrelaterade faktorer (exempelvis personlighet, välbefinnande, utbildning) och livsstilsrelaterade faktorer (övervikt, fysisk inaktivitet, typ 2 diabetes, högt blodtryck och alkoholvanor) för kognitiv hälsa och utveckling senare i livet.

Pågående forskning

Jag arbetar bland annat med data från det Svenska Tvillingregistret där det finns information från 60-70 talet om bland annat individers livsstil (t.ex. vikt, fysisk aktivitet, yrke, utbildning, stress, motion, alkoholvanor och rökning). Samma individer deltog i omfattande longitudinella studier om kognitiv svikt och demens 30 år senare (Octo-Twin). Den samlade informationen om livsstil i medelåldern har använts för att belysa den långsiktiga risken för att utveckla demens i hög ålder.

Ett annat projekt som jag jobbar med är HEARTS studien, en studie som handlar om övergången från arbete till pensionering. Här undersöker vi om pensionsövergången har någon betydelse för kognitiv funktion.