Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Marie Berg

Professor

Reproduktiv och perinatal
hälsa
Telefon
Besöksadress
Arvid Wallgrens backe hus 1 och 2
41346 Göteborg
Postadress
Box 457
40530 Göteborg

Om Marie Berg

Professor i vårdvetenskap med inriktning Reproduktiv och Perinatal Hälsa. PhD, MPH, MNursSci, RN, RM

Pågående uppdrag:

 • Docenturkommitten vid Sahlgrenska Akadmin, Göteborgs universitet.
 • Ledamot i Svenska Barnmorskeförbundets vetenskapliga råd.
 • Editorial board för tidskriften: Sexual and Reproductive HealthCare.
 • Kvalitetsutveckling mödra- och förlossningsvård Panzisjukhuset i Bukavu, DR Kongo.
 • Utveckla och driva barnmorskeutbidlning vid UEA: Evangelical Univesity of Africa, i Bukavu DR Kongo.

Forskning: Marie Bergs forskning syftar till att stödja hälsosam graviditet, förlossning och tidigt föräldraskap vid normala och komplicerade tillstånd med fokus främja normal fysiologisk förlossnings med minimalt och optimalt användande av medicinska interventioner samt med person-centrerat holistiskt fokus, samt att kvalitetssäkra barnmorskeprofession med fokus utbildning.

Pågående centrala forskningsprojekt:

 • Room4Birth: Förlossningsrummets betydelse för förlossningsprocess och förlossningsupplevelse i Sverige och D R Kongo
 • Oxytocinanvändning under värkarbete och i efterbördsskede;
 • Barnmorskeutbildning i Dem. Rep. Kongo; processutvärdering, implementeringsforskning;
 • Förlossningsvård i Dem,. Rep Kongo fokus Panzi-sjukhuset och Ibanda Hälsovårdzon;
 • Diabetes och barnafödande fokus vård vid typ 1 diabetes under graviditet, förlossning och i tidigt moderskap;
 • Sexualitet och barnafödande vid HIV;
 • Fetma hos gravida och hälsosam livsstilsintervention.

Forskningsgrupp: Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa https://www.gu.se/forskning/sexuell-reproduktiv-och-perinatal-halsa; centrum för Perinatalmedicin och hälsa https://www.gu.se/promisevid Göteborgs universitet.

Undervisning: Huvudområdet Reproduktiv och Perinatal Hälsa; Barnmorskans teori, metod och profession; Kvalitativa metoder, Systematiska litteraturstudier; Diabetes och barnafödande; Mödrahälsa och vård i låginkomstländer.

Klinisk verksamhet: Universitetssjukhusöverbarnmorska inom Obstetriken vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset fokus specialmödravården för kvinnor med diabetes.

Tidigare uppdrag och erfarenhet: Programansvarig Barnmorskeprogram (2002-2012), Ämnesansvarig Reproduktiv och Perinatal Hälsa (2012-2020-02-29). Drivit inrättande av ämnets akademiska grad på: kandidat (2003)-, magister (2003)- och masternivå (2009), och av masterprogram i Reproduktiv och Perinatal Hälsa för barnmorskor (2015), Studierektor för forskarutbildning i vårdvetenskap (2012-2015), ledamot i Sahlgrenska Akademins (SA) styrelse (medicinska fakulteten vid Göteborgs Universitet (2015-2018), i fasta betygsnämnden SA (2010-2018). Arbetar 40 år som barnmorska. Arbetar i Dem. Rep Kongo sedan 1981 - bland annat byggt upp kvinnoskola för livskunskapskompetens, sedan 2015 i nära samarbete med Dr- Prof. Denis Mukwege (Fredspris nobelpristagare 2018).