Länkstig

Marie Berg

Professor emeritus

Reproduktiv och perinatal
hälsa
Besöksadress
Arvid Wallgrens backe hus 1 och 2
41346 Göteborg
Postadress
Box 457
40530 Göteborg

Om Marie Berg

Professor in Health Care Sciences specialising Reproductive and Perinatal health at University of Gothenburg (50%) and at Evangelical University in Africa (50%). PhD, MPH, MNursSci, RN, RM

https://scholar.google.com/citations?user=HWc9UGcAAAAJ&hl=sv

Special ongoing missions:

  • Editorial board för tidskriften: Sexual and Reproductive HealthCare.
  • Kvalitetsutveckling mödra- och förlossningsvård och barnmorskeutbildning i DR Congo
  • Utveckla och driva barnmorskeutbildning vid UEA: Evangelical University of Africa, i Bukavu DR Kongo.

Forskning: Marie Bergs forskning syftar till att stödja hälsosam graviditet, förlossning och tidigt föräldraskap vid normala och komplicerade tillstånd med fokus främja normal fysiologisk förlossnings med minimalt och optimalt användande av medicinska interventioner samt med person-centrerat holistiskt fokus, samt att kvalitetssäkra barnmorskeprofession med fokus utbildning.

Pågående centrala forskningsprojekt:

  • Room4Birth: Förlossningsrummets betydelse för förlossningsprocess och förlossningsupplevelse i Sverige och DR Kongo
  • Oxytocinanvändning under värkarbete och i efterbördsskede;
  • Barnmorskeutbildning i Dem. Rep. Kongo; processutvärdering, implementeringsforskning;
  • Förlossningsvård i Dem,. Rep Kongo fokus Panzi-sjukhuset och Ibanda Hälsovårdzon;
  • Sexualitet och barnafödande vid HIV;

Avslutade forskningsprojekt:

  • Fetma hos gravida och hälsosam livsstilsintervention.
  • Diabetes och barnafödande fokus vård vid typ 1 diabetes under graviditet, förlossning och i tidigt moderskap

Forskningsgrupp: Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa https://www.gu.se/forskning/sexuell-reproduktiv-och-perinatal-halsa

Undervisning: Huvudområdet Reproduktiv och Perinatal Hälsa; Barnmorskans teori, metod och profession; Kvalitativa metoder, Systematiska litteraturstudier; Diabetes och barnafödande; Mödrahälsa och vård i låginkomstländer.

Tidigare uppdrag och erfarenhet: Ledamot i Svenska Barnmorskeförbundets vetenskapliga råd 2004-2022. Ledamot docenturkommitten vid Sahlgrenska Akadmin, Göteborgs universitet 2003-2022. Universitetssjukhusbarnmorska, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2014-2021; Ämnesansvarig Reproduktiv och Perinatal Hälsa (2012-2020-02-29); Programansvarig Barnmorskeprogram (2002-2012), Drivit inrättande av ämnets akademiska grad på: kandidat (2003)-, magister (2003)- och masternivå (2009), och av masterprogram i Reproduktiv och Perinatal Hälsa för barnmorskor (2015), Studierektor för forskarutbildning i vårdvetenskap (2012-2015), ledamot i Sahlgrenska Akademins (SA) styrelse (medicinska fakulteten vid Göteborgs Universitet (2015-2018), i fasta betygsnämnden SA (2010-2018). Arbetar 40 år som barnmorska. Arbetar i Dem. Rep Kongo sedan 1981 - bland annat byggt upp kvinnoskola för livskunskapskompetens, sedan 2015 i nära samarbete med Dr- Prof. Denis Mukwege (Fredspris nobelpristagare 2018).