Länkstig

Karolina Lindén

Universitetslektor, biträdande

Reproduktiv och perinatal
hälsa
Besöksadress
Arvid wallgrens backe hus 1 och 2
41346 Göteborg
Rumsnummer
1414
Postadress
Box 457
40530 Göteborg

Om Karolina Lindén

Karolina Lindén är doktor i Vårdvetenskap och har en master i Reproduktiv och Perinatal Hälsa. Hon är legitimerad sjuksköterska samt legitimerad barnmorska.

Forskning Karolina Lindéns doktorsavhandling fokuserade på stöd till kvinnor med typ 1 diabetes under graviditetet och i tidigt moderskap (upp till sex månader efter barnet är fött). Inom ramen för forskningsprojektet MODIAB-Web (Moderskap och DIABetes) genomfördes en randomiserad kontrollerad multicenterstudie där ett webbaserat stöd till gravida kvinnor och nyblivna mödrar med typ 1 diabetes utvärderades.

Som postdoktor kommer Karolina Lindén att studera kognitiva förändringar vid preeklampsi samt undersöka upplevelser av att drabbas av preeklampsi inom ramen för GO-PROVE. Hon undersöker även graviditet som en politisk process och är en del i Svenska Graviditets Panelen. Vidare fortsätter hon sin forskning kring diabetes och graviditet och studerar självrapporterade effekter av graviditetsdiabetes som en del av CDC4G-studien. Karolina Lindén sitter i styrgruppen för projektet COPE som undersöker effekter av Covid-19 under graviditet och nyföddhetsperioden.

Forskargrupp Barnafödande (FiB) www.childbirthresearch.se/

Undervisning Karolina Lindén undervisar i huvudsak på barnmorskeprogrammet, men även vid sjuksköterskeprogrammet, på den kompletterande utbildningen för sjuksköterskor från land utanför EU samt vid fristående kurser inom omvårdnad och reproduktiv och perinatal hälsa på avancerad nivå. Karolina Lindéns undervisning innefattar färdighetsträning vid kliniskt träningscentrum (KTC).  

Nyckelord Graviditet, PREM, PROM