Länkstig

Pia Vikner

Doktorand

Reproduktiv och perinatal
hälsa
Besöksadress
Arvid Wallgrens backe hus 1 och 2
41346 Göteborg
Postadress
Box 457
40530 Göteborg

Om Pia Vikner

Pia är doktorand inom Reproduktiv och Perinatal hälsa och har ett speciellt forskningsintresse kring graviditetsdiabetes och hur diagnosen påverkar kvinnans upplevelse av graviditet, födsel och amning. Hon forskar även på implementeringen av egenmonitorering i vården av gravida kvinnor med läkemedelsbehandlad diabetes.

Pia är legitimerad barnmorska sedan 2012 och arbetar kliniskt på Specialistmödravården på Kvinnokliniken i Göteborg. Tidigare har hon arbetat 10 år som barnmorska på förlossningen och BB.