Länkstig

Stefan Nilsson

Professor

Livssammanhang och hälsofrämjande vård
Besöksadress
Arvid Wallgrens backe hus 1 och 2
41346 Göteborg
Postadress
Box 457
40530 Göteborg

Om Stefan Nilsson

Stefan Nilsson är professor i omvårdnad och legitimerad sjuksköterska med en specialistsjuksköterskeexamen inom barn- och ungdomssjukvård. Han har sedan 2010 en doktorsexamen i omvårdnad. Han är universitetslektor och forskare vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet och Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC).

Hans forskning är inriktad på barns och ungdomars deltagande i hälso- och sjukvård, och specifikt delaktighet för barn och ungdomar med långvarig sjukdom och funktionsnedsättning. Hans forskning handlar också om barn och ungdomar som anhöriga, liksom utformning och utvärdering av stöd för barn och ungdomar med smärta och stress. Han är projektledare för två projekt (HOPE och PicPecc) som utvecklar och utvärderar komplexa interventioner.