Länkstig

Helen Sjöblom

Universitetsbibliotekarie

Team Undervisning, Biomedicinska
biblioteken
Fax
031-786 37 46
Besöksadress
Medicinaregatan 4
41390 Göteborg
Postadress
Box 416
40530 Göteborg

Om Helen Sjöblom

Jag arbetar på Biomediciniska biblioteket. Biblioteket ansvarar för litteraturförsörjningen inom medicin, odontologi, vårdvetenskap och delar av det naturvetenskapliga ämnesområdet.

Mina arbetsuppgifter består framför allt av undervisning i informationssökning och informationshantering, både för studenter, doktorander och forskare.