Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Lisen Dellenborg

Avd-/Sektionschef, Inst

Livssammanhang och hälsofrämjande
vård
Besöksadress
Arvid wallgrens backe hus 1 och 2
41346 Göteborg
Postadress
Box 457
40530 Göteborg

Universitetslektor

Institutionen för vårdvetenskap och
hälsa
Besöksadress
Arvid wallgrens backe 20 biotech v 7
41346 Göteborg
Rumsnummer
1212
Postadress
Box 457
40530 Göteborg

Om Lisen Dellenborg

Jag heter Lisen Dellenborg och disputerade i socialantropologi vid Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet år 2007 och har sedan 2009 forskat och undervisat vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Min inriktning är tillämpad antropologi - genom min forskning vid svenska sjukhus har jag arbetat med vårdpersonal i olika utvecklings- och implementeringsprocesser. Genom tidigare forskning om kvinnlig omskärelse/könsstympning har jag erfarenhet av att arbeta som konsult inom biståndsverksamheter.  

Forskning Min forskning är inriktad mot interprofessionella relationer, vårdmöten (speciellt transkulturella vårdmöten), implementering och organisation inom den svenska hälso- och sjukvården. Jag har gjort flera längre etnografiska fältarbeten inom den svenska hälso-och sjukvården. Sedan tidigare är min forskning inriktad mot genus, sexualitet, etnicitet, religion, kvinnliga och manliga initiationer och omskärelse, mänskliga rättigheter och Västafrika. För doktorsavhandlingen som handlar om lokala tolkningar av kvinnlig omskärelse/könsstympning gjordes under 1990-talet ett 17 månader långt fältarbete i Casamance, södra Senegal.

Forskningsgrupp Safe Hands- Implementing safe invasive procedures in surgery, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Projektledare: Annette Erichsen Andersson, annette.erichsen.andersson@gu.se Samverkar även inom GPCC med ett individuellt forskningsprojekt ”Att följa processen personcentrerad vård”, liksom i MiMo ett barnmorskeprojekt för utvärdering av en barnmorskemodell för women-centred care under förlossning, samt ett projekt om sexuell hälsa bland personer med hypopituitarism och ett doktorandprojekt om finska äldre personers hälsa i Sverige.

Undervisning Genus och intersektionalitet/ transkulturell vård, hälsa och kommunikation/personcentreringens filosofiska grunder/kvalitativa metoder/kvinnlig omskärelse, sexualitet/interprofessionella relationer inom vården. Har tidigare under flera år undervisat i socialantropologi, afrikakunskap och mänskliga rättigheter vid Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet.

Erfarenheter av etnografiskt fältarbete 3 månaders fältarbete inom Sidas MFS-program, Senegal 1994-1995  

17 månaders multi-sited ethnographic fieldwork, Senegal 1997-1999  

13 månaders fältarbete vid kardiologisk avdelning vid ett svenskt sjukhus, 2010-2012

2 månaders fältarbete vid barnmorskemottagning i en förort till en större svensk stad år 2013 samt deltagande observation av föräldrautbildning, doula-möten, informationsträffar för nyanlända immigrantkvinnor och vid föreningsträffar för immigrantkvinnor under projektets gång från 2010-2013 (Gravid i Sverige – Somaliska kvinnors möten med den svenska mödrahälsovården).

Fältarbete i perioder vid kardiologisk avdelning, 2013-2016

Fältarbete vid operationsavdelning vid ett svenskt sjukhus, 2015 ff