Länkstig

Margaretha Jenholt Nolbris

Universitetslektor/sjuksköterska

Livssammanhang och hälsofrämjande
vård
Besöksadress
Arvid wallgrens backe 20
41346 Göteborg
Rumsnummer
1214
Postadress
Box 457
40530 Göteborg

Om Margaretha Jenholt Nolbris

Margaretha Jenholt Nolbris är legitimerad sjuksköterska och är specialiserad på pediatrisk omvårdnad, är handledare i processorienterad omvårdnads handledning och hon har en doktorsexamen i omvårdnad. Hon arbetar för närvarande som lektor och forskare vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet och Göteborgs Centrum för personcentrerad vård. Hennes forskning är inriktad på syskon till cancersjuka barn och att vara delaktig genom web-baserat stöd för barn med en urologisk missbildning.