Länkstig

Max Petzold

Föreståndare

Svensk Nationell Datatjänst,
SND
Besöksadress
Medicinaregatan 18A
41390 Göteborg
Postadress
Box 463
40530 Göteborg

Avd-/Sektionschef, Inst

Avd för samhällsmedicin och
folkhälsa
Besöksadress
Medicinaregatan 18A, våning 4
41390 Göteborg
Rumsnummer
654
Postadress
Box 463
40530 Göteborg

Professor

Institutionen för
medicin
Telefon
Besöksadress
Medicinaregatan 18A, våning 4
41390 Göteborg
Rumsnummer
654
Postadress
Box 463
40530 Göteborg

Om Max Petzold

Jag har hela min utbildning vid Göteborgs universitet och inledde mina studier på programmet Matematisk naturvetenskap fysik men skiftade över till statistik i vilket jag har en magisterexamen. Parallellt läste jag fyra terminer nationalekonomi och företagsekonomi. Jag disputerade 2003 med inriktning mot biostatistik och arbetade därefter 8 år som universitetslektor vid Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap och tillträde 2012 en professur i hälsovetenskaplig statistik vid Institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin.

Jag är sedan 2015 föreståndare för Svenska Nationell Datatjänst (www.snd.gu.se) som i huvudsak finansieras av Vetenskapsrådet och drivs av de 8 största universiteten i Sverige med Göteborgs universitet som värdlärosäte. Verksamhet har drygt 30 anställda och arbetar för att möjliggöra för svenska forskare att på ett legalt korrekt sätt dela sina forskningsdata utifrån egna önskemål samt de krav som finns från tidskrifter och forskningsfinansiärer om Öppen Vetenskap.

Sedan 2018 är jag också avdelningschef för Samhällsmedicin och folkhälsa inom Institutionen för medicin. Mitt ansvar har varit att skapa det vi nu kallar School of Public Health and Community Medicine (SPHCM) baserat på 5 tidigare enheter. Vår verksamhet sträcker sig över global folkhälsa, allmänmedicin, arbets- och miljömedicin, social medicin, samhällsfarmaci, hälsoekonomi, registerepidemiologi och biostatistik och omfattar drygt 100 lärare och forskare samt 50 externa doktorander. SPHCM är ansvarig för två mastersprogram samt cirka 1 år av läkarutbildningen.

Min pedagogiska verksamhet omfattar över 3000 katedertimmar på masters- och doktorandkurser. Jag har ansvarat för utvecklingen av över 20 master- och doktorandkurser samt varit ansvarig för Bologna-anpassningen av ett mastersprogram. Jag är för närvarande engagerad i Erasmus-projekt för att stärka grund- och forskarutbildningen inom folkhälsovetenskap i Georgien, Armenien, Moldavien och Ukraina. Genom SND är jag engagerad att bygga upp uppdragsutbildningar inom forskningsdatahantering för några av Sveriges största företag.

Som statistiker har jag haft förmånen att kunna engagera mig i en lång rad forskningsprojekt i Sverige, Norden och i främst låg- och medelinkomstländer i övriga världen. Min forskning spänner exempelvis över randomiserade kontrollerade kliniska studier av tandimplantat i Sverige till analys av breda samhällsinterveneringar mot dengue i Afrika och Latinamerika, från registerstudier av konstgjord befruktning i de nordiska länderna till longitudinella utvärderingar av hälsoreformer i Afrika, Asien och Sydamerika, och från missbruksstudier i svenska kommuner till globala WHO estimat av andelen förtidigt födda barn.

Per januari 2023 har jag medverkat i 338 granskade artiklar med totalt över 90 000 citeringar och ett H-index på 86 (Researchgate). Vidare har jag verkat som huvud/bihandledare för 35 avslutade eller pågående doktorandstudier, och återkommande suttit i beredningsgrupper för forskningsanslag hos Wellcome Trust, Vetenskapsrådet, Forte och olika Horizon-beredningar. Som huvudsökande har jag själv dragit in drygt 165 miljoner SEK för forskning och forskningsinfrastruktur från främst Vetenskapsrådet. Se vidare https://www.researchgate.net/profile/Max-Petzold/stats