Länkstig

Max Petzold

Föreståndare

Svensk Nationell Datatjänst,
SND
Besöksadress
Medicinaregatan 18A
41390 Göteborg
Postadress
Box 463
40530 Göteborg

Avd-/Sektionschef, Inst

Avd för samhällsmedicin och
folkhälsa
Besöksadress
Medicinaregatan 18A, våning 4
41390 Göteborg
Rumsnummer
654
Postadress
Box 463
40530 Göteborg

Professor

Institutionen för
medicin
Telefon
Besöksadress
Medicinaregatan 18A, våning 4
41390 Göteborg
Rumsnummer
654
Postadress
Box 463
40530 Göteborg