Länkstig

Max Petzold

Professor

Avd för samhällsmedicin och folkhälsa
Telefon
Besöksadress
Medicinaregatan 18A
41390 Göteborg
Postadress
Box 469
40530 Göteborg

Vicerektor

Universitetsledningen
Telefon
Besöksadress
Universitetsplatsen 1, Vasaparken
41124 Göteborg
Postadress
Box 100
40530 Göteborg

Om Max Petzold

Max Petzold är sedan 1 juli 2023 vicerektor för digitalisering och nyttiggörande vid Göteborgs universitet. Vicerektor för digitalisering och nyttiggörande har ett övergripande ansvar för digitalisering, öppen vetenskap, etik, informationssäkerhet, hållbarhet och internationalisering i relation till forskning. I uppdraget ingår också ett övergripande ansvar för utveckling i relation till samhällsutmaningar lokalt, nationellt och internationellt, ordförandeskap i biblioteksstyrelsen och utskottet för etik inom forskning samt vice ordförandeskap i forskningsnämnden.

Max Petzold var under åren 2015–2023 föreståndare vid Svensk Nationell Datatjänst (SND). Från 2018 till 2023 var Max Petzold också avdelningschef för Samhällsmedicin och folkhälsa inom Institutionen för medicin.

Max Petzold läste sin grundutbildning i statistik och miljöekonomi vid Göteborgs universitet och disputerade i biostatistik vid samma lärosäte 2003. Mellan åren 2003 och 2011 var han lektor/professor vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap. 2012 blev han professor i hälsovetenskaplig statistik på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Som statistiker är han forskningsmässigt bred, men med slagsida åt global folkhälsa och nordiska registerbaserade studier, se vidare https://www.researchgate.net/profile/Max-Petzold.

Max Petzold har varit engagerad i projekt för att stärka grund- och forskarutbildningen inom folkhälsovetenskap i Armenien, Georgien, Moldavien och Ukraina, och han har en stor erfarenhet som handledare.