Länkstig

Lisa Goldkuhl

Doktorand

Reproduktiv och perinatal
hälsa
Besöksadress
Arvid wallgrens backe hus 1 och 2
41346 Göteborg
Rumsnummer
1008
Postadress
Box 457
40530 Göteborg

Om Lisa Goldkuhl

Jag är doktorand inom Reproduktiv och Perinatal hälsa och har ett speciellt forskningsintresse kring vårdmiljöns påverkan och betydelse för födandets fysiologi och psykologi. Jag är även legitimerad Barnmorska och har sedan min magisterexamen 2011 arbetat inom förlossningsvården.

Forskning

I mitt doktorandprojekt undersöks effekten, betydelsen och påverkan av födelsemiljön i en sjukhuskontext för kvinnor som föder sitt första barn. Jag studerar även implementeringen av ett förlossningsrum som specialdesignats utifrån faktorer som tros främja födandets fysiologi. Doktorandarbetet är en del av det tvärvetenskapliga forskningsprojektet Room4Birth: Room4Birth | Göteborgs universitet (gu.se).

Forskargrupp

Sexual, Reproductive and Perinatal Health | University of Gothenburg (gu.se)

Undervisning

Jag undervisar i huvudsak på Barnmorskeprogrammet, Göteborgs Universitet om barnafödande och professionellt stöd under födsel.