Länkstig

Lisa Goldkuhl

Universitetsadjunkt

Reproduktiv och perinatal hälsa
Besöksadress
Arvid Wallgrens backe hus 1 och 2
41346 Göteborg
Postadress
Box 457
40530 Göteborg

Om Lisa Goldkuhl

Lisa är doktor i vårdvetenskap samt barnmorska med erfarenhet inom förlossnings- och BB-vård. Lisa undervisar i huvudsak på Barnmorskeprogrammet om barnafödande och professionellt stöd under födsel.

Forskning

I Lisas doktorandprojekt undersöktes effekten och betydelsen av vårdmiljön på förlossningsutfall och vårdande i en sjukhuskontext. Avhandlingen är en del av det tvärvetenskapliga forskningsprojektet Room4Birth: Room4Birth | Göteborgs universitet (gu.se).

Forskargrupp

Sexual, Reproductive and Perinatal Health | University of Gothenburg (gu.se)