Länkstig

Eva Hessman

Om Eva Hessman

Jag är bibliotekarie på Biomediciniska biblioteket. Biblioteket ansvarar för litteraturförsörjningen inom medicin, odontologi, vårdvetenskap och delar av det naturvetenskapliga ämnesområdet. Jag arbetar främst med forskarservice och systematiska sökningar på universitetsbiblioteket. Vårt uppdrag är att stötta och informera forskare i frågor som rör informationssökning, referenshantering och publiceringsstrategier. Jag undervisar även i informationssökning och informationshantering för studenter, doktorander och forskare.