Länkstig

Eva Hessman

Teamledare

Team Forskarstöd, Biomedicinska biblioteken
Besöksadress
Medicinaregatan 4
41390 Göteborg
Postadress
Box 416
40530 Göteborg

Universitetsbibliotekarie

Team Forskarstöd, Biomedicinska biblioteken
Besöksadress
Medicinaregatan 4
41390 Göteborg
Postadress
Box 416
40530 Göteborg

Om Eva Hessman

Jag arbetar på Biomediciniska biblioteket och är teamledare för Team Forskarstöd. Vi jobbar mot forskare och doktorander vid Sahlgrenska akademin och Naturvetenskapliga fakulteten och hanterar frågor som rör informationssökning, databaser, forskningsgenomslag, publicering och val av tidskrift samt referenshantering med EndNote. Vi jobbar med både undervisning och konsultationer. Vi håller regelbundna kursinslag för/på fakulteternas obligatoriska doktorandkurser och ansvarar också för serien 20 minuter för forskare, korta presentationer där vi tipsar om användbara verktyg och tjänster.

Team Forskarstöd ger även metodstöd för systematiska översikter. Vi planerar, utför och dokumenterar större sökningar i enlighet med gällande standarder. Vi erbjuder också hjälp med att granska tidskrifter och undvika oseriösa aktörer (ibland även kallat predatory journals) vid publicering och rekrytering.

Läs mer om vårt stöd på https://www.ub.gu.se/sv/tjanster-och-stod/tjanster-for-forskare

Kontakta oss på forskarservice@ub.gu.se