Länkstig

Malin Bogren

Universitetslektor

Reproduktiv och perinatal
hälsa
Besöksadress
Arvid Wallgrens backe hus 1 och 2
41346 Göteborg
Postadress
Box 457
40530 Göteborg

Om Malin Bogren

Docent i Reproduktiv och Perinatal Hälsa. PhD, RM, RN

‪Malin Bogren - ‪Google Scholar

Malin Bogren - Associate Professor Phd - University of Gothenburg | LinkedIn

malin bogren - Search Results - PubMed (nih.gov)

@bogren.malin - https://twitter.com/home

Pågående uppdrag:

 • Internationaliseringsansvaring på Barnmorskeprogrammet.
 • Styrelseledamot i Svenska Barnmorskeförbundet.
 • Ordförande i Svenska Barnmorskeförbundets internationella råd.
 • Editorial board för tidskriften: Sexual and Reproductive HealthCare.
 • Konsult för Världsorganisationen WHO

Forskning: Malin Bogrens forskning syftar till att utveckla, stärka och implementera professionell kompetens inom sexuell, reproduktiv, mödra- och nyföddhetshälsa, samt barnmorskors arbetssituation och deras professionella roll, med fokus i låg-resursländer.

Pågående centrala forskningsprojekt:

 • Implementera och utvärdera Barnmorskeutbildning i DR Kongo.
 • Aastrika Birthing Center- en modell för barnmorskeledd förlossningsvård i Indien.
 • Hållbar barnmorskeprofession i Syd-ost Asien.

Avslutade forskningsprojekt:

 • Kvalitetssäkring av barnmorskeutbildningen i Bangladesh.
 • Utveckla, implementera och utvärdera ett mentorskapsprogram för barnmorskelärare i Bangladesh.
 • Att etablera en barnmorskeprofession i Syd-ost Asien.

Forskningsgrupp: sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa https://www.gu.se/forskning/sexuell-reproduktiv-och-perinatal-halsa

Undervisning: Huvudområdet Reproduktiv och Perinatal Hälsa; Barnmorskans teori, metod och profession; Förlossningsvård, Kvalitativa metoder, Systematiska litteraturstudier, Mödrahälsa och vård i låginkomstländer.

Tidigare uppdrag och erfarenhet:

Malin har lång erfarenhet av att arbeta med internationella organisationer som FN:s befolkningsfond i Afghanistan, Bangladesh och Nepal, Internationella Barnmorskeförbundet ICM, och Läkare Utan Gränser. Som klinisk verksam barnmorska har hon erfarenhet från barnmorskemottagning, förlossningsvård och BB verksamhet.