Länkstig

Ingela Lundgren

Professor emerita

Institutionen för vårdvetenskap och
hälsa
Telefon
Besöksadress
Arvid Wallgrens backe hus 1 O 2
41346 Göteborg
Postadress
Box 457
40530 Göteborg

Om Ingela Lundgren

Ingela Lundgren är professor emerita i reproduktiv och perinatal hälsa. Hon utbildades till sjuksköterska 1978 och barnmorska 1986 och har främst arbetat inom förlossningsvård. Ingela har tidigare haft uppdrag som ställföreträdande prefekt vid Högskolan i Borås 2005-2008. Vidare var hon prefekt för Institutionen för vårdvetenskap och hälsa 2010-2018. Hon ingår i ett flertal nationella och internationella forskningssamarbeten inom barnafödande.

Forskning Ingela forskar inom området barnafödande med fokus på förlossningen i ett historiskt perspektiv, normalt barnafödande, betydelsen för kvinnors liv, vårdmodeller, kvinnors upplevelser och professionellt stöd.

Forskningsgrupp Barnafödande (www.childbirthresearch.se)

Undervisning Barnafödandets historia, Det normala barnafödandet, Stöd i samband med barnafödande, Kvalitativa metoder.